نماینده متکی سخنان رییس‌ستاد‌ باهنر را تکذیب‌کرد

نماینده منوچهر متکی در شورای دبیرخانه ائتلاف اکثریت اصولگرایان گفت: تعداد نامزدهای منتخب ائتلاف ۵ نفره اصولگرایان مشخص نشده است.  مسعود حکیم جوادی نماینده منوچهر متکی در شورای دبیرخانه ائتلاف ۵ نفره اصولگرایان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم  اظهارات احمد نیک‌فر عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا باهنر […]

نماینده منوچهر متکی در شورای دبیرخانه ائتلاف اکثریت اصولگرایان گفت: تعداد نامزدهای منتخب ائتلاف ۵ نفره اصولگرایان مشخص نشده است.

 مسعود حکیم جوادی نماینده منوچهر متکی در شورای دبیرخانه ائتلاف ۵ نفره اصولگرایان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم  اظهارات احمد نیک‌فر عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا باهنر دیگر نامزد عضو این ائتلاف را مبنی بر اینکه خروجی ائتلاف اکثریت اصولگرایان یک نفر خواهد بود را ردکرد.
وی در ادامه اظهار داشت: ساز و کار ائتلاف بر اساس توافقات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ائتلاف اکثریت اصولگرایان است.
نماینده منوچهر متکی در شورای دبیرخانه ائتلاف ۵ نفره اصولگرایان تصریح کرد: هنوز نسبت به تعداد نهایی اعضای این ائتلاف و نیز یک یا دو نفر نامزد منتخبی که از ائتلاف اکثریت اصولگرایان در نیمه اردیبهشت ماه بر اساس میزان مقبولیت و رای آوری نهایی خواهند شد تصمیمی در جلسات پنج نامزد عضو این ائتلاف و همچنین جلسات کارشناسی نمایندگان آنها در دبیرخانه ائتلاف اکثریت اصولگرایان اتخاذ نشده است و اطرافیان نامزدهای این ائتلاف باید از اظهارات نادرست و شتابزده خودداری کنند.
گفتنی است شورای دبیرخانه ائتلاف اکثریت اصولگرایان متشکل از ۵ عضو شامل آقایان موسی پور (نماینده پورمحمدی)، حکیم جوادی (نماینده متکی)، شایسته نیا (نماینده باهنر)، اسلامی (نماینده آل اسحاق) و نماینده ابوترابی می باشد.
انتهای خبر