یادداشت ویژه سردبیر اعتدال پرس- بابک محمدزاده علمداری

⭕️ رهبری، پیشگام انقلاب مدیریتی در کشور/ ضرورتی که باید نصب العین دولت شود

انقلاب مدیریتی و اصلاحات اساسی جهت پیشرفت امور کشور، نسخه ضروری شرایط اضطراری حاکم است.

image_pdfimage_print

مقام معظم رهبری در ادامه روند تغییرات مدیریتی معنادار خود در نهادهای تحت مسئولیت شان، مصطفی رستمی روحانی خوش فکر متولد ۱۳۵۱ را به ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها منصوب کردند. رهبری چندی پیش نیز، محمد قمی طلبه جوان، پرانرژی و نواندیش ۳۷ ساله را به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی منصوب کردند.

ایشان طی یک سال گذشته با انجام سلسله تغییرات اساسی کاملا معناداری از جمله انتصاب رئیس جوان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و ائمه جمعه نوآور تبریز، شیراز و گیلان به همراه سلسله تغییرات رده های فرماندهی نیروهای مسلح، آغازگر روند مدیریتی جدیدی در ساختارهای سنتی و محافظه کار نظام شده اند که بسیار قابل تامل و عبرت برای سیستم مدیریتی کشور می باشد.

روند انتصابات متعدد رهبری طی یکسال اخیر و رویه حاکم بر این تغییرات، به صراحت نشان دهنده پیشگامی ایشان در شروع انقلاب مدیریتی با هدف عالی اقدامات اصلاحی نوگرانه در ساختارهای اجرایی و تصمیم ساز کشور است.

خرق عادت مالوف و حضور چهره های خوش فکر، جوان و تحولگرای خارج از شبکه قدرت سنتی و حصارهای مدیریتی حاکم و نیز جناح گرایی حاکم در سیستم انتصابات کشور، رویه بسیار ضروری و مبارکی است که رهبری خود پیشتاز این حرکت تحول آفرین انقلابی شده اند و امید است این روند پربرکت انقلاب مدیریتی و انجام اصلاحات اساسی در سیستم اجرایی کشور نصب العین دولت و ارکان دیگر نیز گردیده و شاهد تغییرات اصلاحی امیدآفرین در بدنه مدیریتی ناکارآمد و رنج آفرین کشور باشیم.

انقلاب مدیریتی و اصلاحات اساسی جهت پیشرفت امور کشور، نسخه ضروری شرایط اضطراری حاکم است.

#انقلاب_مدیریتی

#کارآمدی_و_تحول_در_مدیریت_کشور

#بازگشت_امید_به_مردم

#رونق_کشور_و_زندگی_مردم

 بابک محمدزاده علمداری / روزنامه نگار و کارشناس ارشد مدیریت دولتی

انتهای خبر