یادداشت

“هرکسی را بهر کاری ساخته ان”

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در سیستم مدیریتی ایران، عدم توجه به تناسب جایگاههای مدیریتی با نوع شخصیت و مهارتهای افراد است چراکه هر شخص و مدیری برای هر مسئولیتی مناسب نیست.

image_pdfimage_print

    یادداشت /

“باتوجه به تنوع وظایف و ویژگی های مدیریتی، پستهای مدیریتی مختلف نیاز به مهارتهای متفاوت و خاص خود هستند و افراد با توجه به مهارتها و خصوصیات شخصیتی خاص خود، صرفا باید در مسئولیتهای متناظر با توانمندی هایشان بکار گرفته شوند”

?رابرت کاتز (Robert Katz) در نظریه خود، مهارت های مورد نیاز کارکنان را در سلسله مراتب مدیریت، به سه دسته تقسیم می کند.

۱- مهارت های ادراکی: که به درک و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و درونی سازمان و عناصر پیچیده تأثیر گذار بر فعالیت های آن گفته می شود.
۲_مهارت های انسانی: که عبارت است از توانایی درک همکاران و برقراری ارتباط سازنده با آنان و ایجاد محیط تفاهم، همکاری و پرانگیزه بین آنها به منظور پیش برد فعالیت ها در راستای اهداف سازمان.
۳- مهارت های فنی: که شامل دانش و توانایی و ورزیدگی کامل در استفاده از ابزار و فنون مورد نیاز برای انجام وظایف خاص می باشد.
وجود حد مطلوب مهارت های فوق در سطوح مختلف مدیران، «شایستگی» آنان را برای تصدی مسئولیت مورد نظر، مطرح می کند.

?یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در سیستم مدیریتی ایران، عدم توجه به تناسب جایگاههای مدیریتی با نوع شخصیت و مهارتهای افراد است چراکه هر شخص و مدیری( هرچند خیلی موق و برتر) برای هر مسئولیتی مناسب نیست.
پستهای مدیریتی مختلف، باتوجه به: ۱- سطوح متفاوت ۲-تمایز نوع مدیریت ۳- تنوع وظایف تخصصی، نیاز به مهارتهای متفاوت و ویژگی های خاص هستند. بطور مثال، پستهای سیاسی با پستهای اقتصادی و فرهنگی(تمایز در نوع مدیریت) و مدیریت های کلان با مدیریت های میانی یا منطقه ای(سطوح متفاوت) و مدیریت های چندوجهی و پیچیده با مدیریتهای تک بعدی و روتین(تنوع وظایف)، ماهیت کاملا متفاوتی داشته و نیاز به روحیات و توانمندی های متمایزی دارند.

باید توجه داشته باشیم که این تقسیم بندی ها بصورت سه بعدی و توامان هستن یعنی سطوح مدیریتی مختلف، می توانند همزمان هم تمایز در نوع مدیریت داشته باشند و هم دارای تنوع در وظایف تخصصی اصلی باشند.

برخی مسئولیتها نیاز به مهارتهای ادراکی بالا برای داشتن قدرت تصمیم گیری و خلاقیت و ریسک پذیری ویژه در عین برخورداری از مهارتهای فنی و انسانی(ارتباطی) به مقدار زیاد دارن مثل ۱- پستهای سطوح عالی همچون وزارت،استاندار و نماینده یا ۲-دستگاههای فرابخشی و تصمیم گیر مستقل مانند مناطق آزاد و یا ۳- مدیریت های چندوجهی چون حوزه برنامه ریزی و روابط عمومی.

برخی مدیریت ها هم بیش از همه نیاز به رعایت دقیق بروکراسی و نظم پذیری و مهارت تک بعدی دارن مثل مدیریت های صرفا عملیاتی همچون بانک ها و اداره مالیات و بسیاری ادارات کل استانی و یا معاونتهایی چون معاونت فنی و مالی.

?بطورمثال وقتی یک مدیری فرضا در یک دستگاه اجرایی یا پست مدیریتی دارای ویژگی ارتباطی و هماهنگ کنندگی بالا(مثل فرمانداری یا معاونت کل) و یا دستگاه اجرایی با وظایف روتین اداری و نیاز به نظم دقیق (مثل بانک یا اداره مالیات و ثبت) موفق میشه وی را به قصد ارتقاء به اداره ای میبرن که اونجا بیش از همه به خلاقیت و ایده پردازی و ریسک پذیری بال نیاز داره(مثلا ارشاد یا استانداری یا مناطق آزاد) و یا اگه مدیری در یک دستگاه اداری با خصوصیات خاص و محدود عملکرد موفقی داشته باشه بلافاصله برای مجلس و شورا کاندیدا میشه.

?به عبارتی برخی پستها نیاز به یکسری مهارتهای خاص و برخی پستهای دیگر هم نیاز به مهارتهای خاص دیگر دارن و برخی مسئولیتها(پستهای عالی) هم نیاز به داشتن توامان همه مهارتهای مدیریتی و دانش تخصصی دارند لذا افراد مختلف با توجه به ویژگی های شخصیتی و مهارتهای خود، صرفا باید در مسئولیتهای متناظر با توانمندی هایشان بکار گرفته شوند. برخی افراد فقط مشاور خوب می توانند باشند برخی یک مدیر اجرایی و برخی نیز صرفا در پستهای خاص مثل معاون مالی یا برنامه ریزی فقط امکان موفقیت دارند و برخی هم این توان را دارند که در مدیریتهای عالی و چندوجهی مثل استاندار یا نماینده موفقیت کسب کنند. لذا اگر فردی در یک مدیریت خاص موفق بوده باشد الزاما نمی تواند در هر مدیریت متفاوت دیگری نیز موفق باشد بطور مثال، اگه مدیری در یک دستگاه اداری با خصوصیات خاص و محدود عملکرد موفقی داشته، قرار نیست بلافاصله برای مجلس و شورا کاندیدا شود یا به سطوح مدیریتی و حوزه های دیگر ارتقاء داده شود.

لذا موکدا یادآور باید شد که هر مدیری مناسب برای هر مسئولیتی نیست. به عبارتی “هرکسی را بهر کاری ساخته اند” و مدیران باید بدانند،  “نباید توی هر کفشی پا کرد”

از: بابک محمدزاده علمداری / دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  • آدرس کانال اطلاع رسانی اعتدال پرس در تلگرام :   @etedalpres
انتهای خبر