تخلف یک شرکت تولید مواد پتروشیمی در تبریز

تخلف یک شرکت تولید موادپتروشیمی/ جریمه 2میلیاردی بدلیل گرانفروشی
یوزباشی از صدور حکم پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی پلی اتیلن سنگین اکستروژن و پلی وینیل کلرید و گرانفروشی مواد اولیه یک  شرکت در تبریز خبر داد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، سید احد یوزباشی در خصوص پرونده تخلف مواد پتروشیمی اظهار داشت: طبق گزارش بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بررسی از یک شرکت تولیدی مواد پتروشیمی مشخص گردید ضمن خرید مواد اولیه خارج از بورس به میزان ۳۳۰ هزار کیلو گرم به یک شرکت دیگر بفروش رسانده که مرتکب تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه شده است.

وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک موجود مشخص گردید شرکت نامبرده فاقد واحد تولیدی بوده که با احضار متهم در شعبه اعلام داشت که بعنوان یک واحد بازرگانی اقدام به خرید و فروش قانونی با مستندات تجاری پرداخته است و مواد مازاد عرضه بر تقاضا را با فاکتورهای خرید و فروش بصورت عرفی به فروش می رساند که با استعلام از سازمان صمت استان اعلام داشتند این شرکت مجوزی برای خرید و فروش نداشته و در بررسی فاکتورهای فروش مواد اولیه اضافه دریافتی داشته و همچنین خرید خارج از شبکه داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه با تحقیقات و بررسی های شعبه رسیدگی کننده مشخص گردید شبکه ای برای این شرکت تعیین نشده و چون تولید کننده نیست، گفت: در خصوص خرید خارج از شبکه طبق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی فروش خارج از بورس بلامانع است که در چنین صورتی عرضه خارج از شبکه موضوعیت نداشته و تخلفی در این زمینه مرتکب نشده است ولی در خصوص گرانفروشی مواد اولیه باتوجه به اظهارات بلااثر متهم و گزارش و مدارک ارائه شده از طرف سازمان شاکی، تخلف گرانفروشی محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی نامبرده به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم گردید.