خبر سکته احمدی نژاد و عذرخواهی ایرنا

انتشار یک خبر نادرست از خروجی استان تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی که بر اساس یک پیامک مبهم تهیه شده بود، مدیریت ایرنا را برآن داشت ضمن حذف سریع این خبر، دستور برخورد با انتشار دهنده آنرا صادر نماید. به گزارش اعتدال پرس، ایرنا نوشت: انتشار یک خبر نادرست از خروجی استان تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی […]

انتشار یک خبر نادرست از خروجی استان تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی که بر اساس یک پیامک مبهم تهیه شده بود، مدیریت ایرنا را برآن داشت ضمن حذف سریع این خبر، دستور برخورد با انتشار دهنده آنرا صادر نماید.

به گزارش اعتدال پرس، ایرنا نوشت:

انتشار یک خبر نادرست از خروجی استان تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی که بر اساس یک پیامک مبهم تهیه شده بود، مدیریت ایرنا را برآن داشت ضمن حذف سریع این خبر، دستور برخورد با انتشار دهنده آنرا صادر نماید.

این خبر با عنوان تسویه حسابهای پیامکی بعد از ظهر امروز به طور غیر حرفه ای و برای دقایقی روی خروجی ایرنا استان تهران قرار گرفته بود و پس از انتشار آن، از سوی محمد رضا صادق مشاور رسانه ای رییس جمهوری تاکید لازم بر حذف خبر و برخورد با عامل این سهل انگاری صورت گرفت.

پیامک مبهمی مبداء این خبر بود که مدعی شده بود، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با بیماری ناگهانی مواجه شده است.

چارچوب سیاست های حرفه ای ایرنا برای انتشار یک خبر قبل از هر چیز منابع موثق و رسمی است که متاسفانه این چارچوب در خبر فوق رعایت نشده بود و به همین دلیل با عامل انتشار ، برخورد اداری لازم صورت گرفت.

ایرنا ضمن پوزش از مشترکان و خوانندگان خود تاکید می کند، سرعت، دقت و صحت همواره خط مشی اصلی این سازمان را تعیین کرده و اشتباهات این چنینی را نمی پذیرد.

انتهای خبر