قائم مقام شهردار تبریز:

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است

قائم مقام شهردار تبریز هدف از تغییر مدیران در شهرداری را بکار گیری سلیقه های جدید برای جلب رضایتمندی مردم دانست. به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان)به نقل از شهریار، رسول موسایی در آئین معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهر تبریز اظهار داشت: مدیری که در یک مجموعه حاضر می شود و کار می […]

image_pdfimage_print

رسول موسایی در آئین معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز

قائم مقام شهردار تبریز هدف از تغییر مدیران در شهرداری را بکار گیری سلیقه های جدید برای جلب رضایتمندی مردم دانست.

به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان)به نقل از شهریار، رسول موسایی در آئین معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهر تبریز اظهار داشت: مدیری که در یک مجموعه حاضر می شود و کار می کند پس مدتی به نقطه ای می رسد که به نظر می رسد یا انگیزه کافی برای افزایش سطح کیفی و کمی خدمات را کمتر دارد و یا فکر و برنامه جدیدی مطرح نیست و صرفاً در انتظار خروجی برنامه های خود می ماند اما خدمات شهرداری در هر لحظه در حال نقد است و هر نارسایی که در خدمات رسانی به وجود آید، ‌ مردم آن را مورد تحلیل قرار می دهند.

قائم مقام شهردار تبریز افزود: تداوم وضعیت یاد شده موجب می شود سیستم شهرداری به این نتیجه برسد که اگر فرد جدیدی که دارای افکار، ‌ ایدها و سلیقه جدید است را در مجموعه ای تجربه کند، گزینه  بدی برای شهر نخواهد بود به همین منظور ما همواره در پی آن هستیم که بهترین خدمات را به مردم ارائه کرده و در کنار آن آرامش و رضایتمندی مردمی را فراهم سازیم.

موسایی در ادامه تصریح کرد : شهرداری تبریز مجموعه ای بزرگ و دارای گستره فراوان ماموریت ها بوده و تفاوتی هایی با سایر دستگاه ها دارد و این تفاوت ها در همه گیری و ارائه خدمات مستمر به مردم خلاصه می شود که همیشه آن را در حال رصد، ‌ بحث و نقد قرار می دهد و همه از بدو تولد تا وفات، ‌ مشمول خدمات شهرداری می شوند و همین عوامل موجب می شود تا این مجموعه دائماً به دنبال تغییرات جدید باشد.

وی درباره تغییر مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز گفت: آقای بشیریان در دو دوره تلاش های زیادی کردند تا سطح خدمات را اصولی و کیفی نموده و در کنار آن نواقص موجود را پیگیری نمایند تا به اتمام برسد. آقای فرهخت نیز از همکاران قطارشهری است و نا آشنا به قطار شهری نیست و در ادامه ما در خدمت او خواهیم بود که برای هردوی این عزیزان آرزوی موفقیت می کنیم.

موسایی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی ما صحبت از مجموعه ای آماده در قطار شهری می کنیم، انتظارات از آقای فرهخت بیشتر می شود که امیدواریم سطح کمی و کیفی خدمات را بیشتر کنند و عیب و نقص در این مسیر دیده نشود تا رضایتمندی عمومی مسجل شود تا کار را به جایی برسانیم که شهر تبریز و تبریزی ها را بیش از پیش سربلند کنیم چراکه شهروندان ما لایق بیش از این ها هستند که ما هم اکنون برای آنان داریم و قطعا در این مسیر تلاش خواهیم کرد.

انتهای خبر