معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز خبر داد؛

الزامی شدن ایجاد اتاق مادر و کودک در مجتمع های تجاری و فضاهای عمومی

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از الزامی شدن ایجاد اتاق مادر و کودک در مجتمع های تجاری خبر داد. به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان) به نقل ازشهریار، محمد عزتی با بیان این موضوع اعلام کرد: در راستای سیاست های ابلاغی وزارت کشور مبنی بر طرح تشکیل دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی […]

الزامی شدن ایجاد اتاق مادر و کودک در مجتمع های تجاری و فضاهای عمومی

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از الزامی شدن ایجاد اتاق مادر و کودک در مجتمع های تجاری خبر داد.

به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان) به نقل ازشهریار، محمد عزتی با بیان این موضوع اعلام کرد: در راستای سیاست های ابلاغی وزارت کشور مبنی بر طرح تشکیل دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی تبریز، مجموعه ضوابط احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک توسط کارشناسان این معاونت تدوین و جهت تصویب و لحاظ در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد که با نظر مساعد اعضاء کمیته فنی و اعضاء اصلی کمیسیون ماده ۵ و مساعدت استاندار آذربایجان شرقی این مجموعه ضوابط پیشنهادی تصویب و ارجاع شد.

وی ادامه داد: برابر این دستورالعمل در مجتمع ها و بسیاری از فضاها و اماکن عمومی که بعد از ابلاغ ضوابط مذکور ایجاد می شوند، پیش بینی اتاق مادر و کودک در طرحها و نقشه های ساختمان و ایجاد آن الزامی است.

لازم به توضیح است که ۴۲۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ششصد هزار نفری تبریز زیر ۱۸ سال بوده که حدود ۱۷۰ هزار نفر از این کودکان زیر ۶ سال و مشمول بهره مندی از خدمات اتاق های مادر و کودک هستند.

انتهای خبر