خبرویژه/ با امضای نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور؛ معرفی گزینه مطلوب استانداری اردبیل توسط احزاب اصلاح طلب و ستاد دانشجویی استان

ده حزب اصلاح طلب استان اردبیل و ستاد دانشجویی دکتر روحانی در استان با امضای طوماری خطاب به رئیس جمهور ضمن اعلام گزینه مورد حمایت خود جهت تصدی سمت استاندار اردبیل، نگرانی این جمع را از طرح نام برخی گزینه های نامناسب برای مسئولیت این استانداری ابراز کردند. به گزارش اختصاصی اعتدال پرس از اردبیل، […]

ده حزب اصلاح طلب استان اردبیل و ستاد دانشجویی دکتر روحانی در استان با امضای طوماری خطاب به رئیس جمهور ضمن اعلام گزینه مورد حمایت خود جهت تصدی سمت استاندار اردبیل، نگرانی این جمع را از طرح نام برخی گزینه های نامناسب برای مسئولیت این استانداری ابراز کردند.

به گزارش اختصاصی اعتدال پرس از اردبیل، امضاء کنندگان این طومارها که نسخه ای از آنرا به پایگاه اطلاع رسانی اعتدال پرس ارسال کرده اند، با برشمردن مطالبات و ویژگیهای مورد انتظار خود از استاندار آینده اردبیل، خواستار انتخاب اقبال عباسی برای  استانداری اردبیل را به نمایندگی از مردم و حامیان دولت روحانی  به رئیس جمهور اعلام کردند.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=b5a9bd185c&view=att&th=14135eee2fcd7bc5&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hlrvsy2d0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8cGJUr9fOfeEd2vTo7CsFq&sadet=1379668558008&sads=siJgou9uxxhT0oTqbNrTxz7ZxHI

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=b5a9bd185c&view=att&th=14135e7a39ce5f07&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hlrvdowf1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8cGJUr9fOfeEd2vTo7CsFq&sadet=1379668524655&sads=oly5CwZthJvtBnbM0qEbFTFokFY

 

انتهای خبر