مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی به بهره برداری رسید

آیین افتتاح و بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی امروز برگزار شد.   به گزارش اعتدال آذربایجان، مهمترین این پروژه ها، پل مهندس اشرف‌نیا است که با ۹۳ متر طول عرشه به موازات پل کابلی احداث شده و خودروهای خروجی از جاده ائل گلی را به بلوار استاد شهریار و […]

image_pdfimage_print
اشرف نیا

آیین افتتاح و بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی امروز برگزار شد.  

به گزارش اعتدال آذربایجان، مهمترین این پروژه ها، پل مهندس اشرف‌نیا است که با ۹۳ متر طول عرشه به موازات پل کابلی احداث شده و خودروهای خروجی از جاده ائل گلی را به بلوار استاد شهریار و کمربند میانی هدایت می کند.

بر این اساس خودروهای خروجی از جاده ائل گلی که مقصدشان ادامه حرکت به سمت چایکنار یا کمربندی میانی است، از مقابل هتل شهریار وارد این مسیر شده و پس از عبور از روی پل، از سمت راست به طرف کمربند میانی و از سمت چپ به طرف بلوار استاد شهریار ادامه مسیر می دهند. این پل کاهش قابل توجه بار ترافیکی بر روی پل کابلی را موجب خواهد شد.                                                                                                

مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی شامل پل شادروان مهندس اشرف نیا، دو رمپ شمالی جنوبی و سه طرح تعریض و اجرای مسیر دسترسی است که بهره برداری از آن ها، نقش بسیار موثری در روان سازی و تبادل ترافیک در مسیرهای خروجی و ورودی به جاده ائل گلی، بلوار توانیر، بلوار استاد شهریار، کمربند میانی و دروازه تهران ایفاء خواهد کرد.                                                                                                                 

مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی دارای یک رمپ شمالی است. این رمپ خودروهای خروجی از بلوار توانیر را در مسیر برگشت، نرسیده به پل کابلی و از مقابل زندان مرکزی تبریز به بلوار استاد شهریار (چایکنار) هدایت می کند.  

مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی دارای یک رمپ جنوبی است که ۱۰۰ متر طول و ۱۶ متر عرض دارد. خودروهای خروجی از بلوار توانیر که قصد ورود به جاده ائل گلی را دارند، پس از عبور از روی پل کابلی و در همان ابتدای کمربندی میانی از سمت راست وارد رمپ جنوبی شده و در ادامه پس از طی مسیر در مجاورت خط یک قطار شهری تبریز، از مقابل هتل شهریار در مسیر رفت جاده ائل گلی قرار می گیرند.

مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی به طول ۱۲۲۰ متر احداث مسیر و ۷۲۰ میلیارد ریال هزینه، همزمان با سالروز استقرار نهاد شوراها تقدیم شهروندان عزیز شد.

انتهای خبر