حکم آخوندی برای وزیر اسبق راه

وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و علی نورزاد به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه منصوب شد. اعتدال پرس/ با حکم آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان […]

وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و علی نورزاد به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه منصوب شد.

اعتدال پرس/ با حکم آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و علی نورزاد به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه منصوب و علی نورزاد جایگزین احمد صادقی در این شرکت شد.

نورزاد پیش از این رییس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی بود. وی همچنین مدیریت پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس را نیز بر عهده داشته است. نورزاد همچنین معاون برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز عضو هیئت مدیره در همان شرکت بوده است.

انتهای خبر