دوست دختر برلوسکنی می‌خواهد با او ازدواج کند!

دوست دختر نخست وزیر اسبق ایتالیا افشا کرده که می‌خواهد با وی ازدواج کند. اعتدال پرس/ دوست دختر نخست وزیر اسبق ایتالیا افشا کرده که می‌خواهد با وی ازدواج کند. به گزارش ایسنا،‌ به نقل از خبرگزاری آسیا، “فرانچسکا پاسکاله” ۲۸ ساله که در دوران نوجوانی عاشق سیلویو برلوسکنی ۷۷ ساله، نخست وزیر اسبق ایتالیا شد، […]

دوست دختر نخست وزیر اسبق ایتالیا افشا کرده که می‌خواهد با وی ازدواج کند.

اعتدال پرس/ دوست دختر نخست وزیر اسبق ایتالیا افشا کرده که می‌خواهد با وی ازدواج کند.

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از خبرگزاری آسیا، “فرانچسکا پاسکاله” ۲۸ ساله که در دوران نوجوانی عاشق سیلویو برلوسکنی ۷۷ ساله، نخست وزیر اسبق ایتالیا شد، به مجله “ونیتی فر” گفت زمانی که متوجه شده برلوسکنی از “ورونیکا لاریو”، همسرش طلاق گرفته، قصد دارد با او ازدواج کند.

پاسکاله پس از آنکه مادرش به وی گفته بود برلوسکنی آنقدر پیر است که می‌تواند پدرش باشد، دوستی‌اش با برلوسکنی را برای چندین سال مخفی نگه داشته بود.

این دختر ۲۸ ساله اضافه کرد که برلوسکنی باید به او جواب مثبت بدهد!

انتهای خبر