محسن هاشمی بجای شهرداری تبریز سر از دانشگاه آزاد درآورد!

 ‘محسن هاشمی’ از سوی میرزاده، به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. به گزارش اعتدال پرس، محسن هاشمی که از او به عنوان نامزد شهرداری تبریز یاد می شد از سوی سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان معاون عمرانی این دانشگاه منصوب شد. با انتصاب وی به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط میرزاده، […]

 ‘محسن هاشمی’ از سوی میرزاده، به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش اعتدال پرس، محسن هاشمی که از او به عنوان نامزد شهرداری تبریز یاد می شد از سوی سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان معاون عمرانی این دانشگاه منصوب شد.

با انتصاب وی به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط میرزاده، سرپرست این دانشگاه، نام وی از لیست گزینه های مد نظر شورای شهر تبریز حذف شد.

پیش از این مذاکراتی بین برخی اعضای شورای شهر تبریز و محسن هاشمی رفسنجانی انجام گرفته بود و خبرهایی در مورد موافقت ضمنی وی با انتصاب به عنوان شهردار تبریز مخابره شده بود.

هاشمی رفسنجانی که در رقابت با قالیباف برای شهرداری تهران موفق به پیروزی نشد، در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار خواهد شد.

روز گذشته، سخنگوی شورای شهر تبریز اخبار شنیده شده در مورد کاندیداتوری احتمالی هاشمی در تبریز را تائید کرده و از طرح نام ۴ گزینه دیگر در حد ملی برای تصدی شهردرای تبریز خبر داده بود.

انتهای خبر