مدیرعامل بانک مسکن برکنار شد

در تدام تغییرات مدیریتی در نظام بانکی، قدرت الله شریفی از مدیرعاملی بانک مسکن برکنار و بت شکن به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد. اعتدال پرس/ در تدام تغییرات مدیریتی در نظام بانکی، قدرت الله شریفی از مدیرعاملی بانک مسکن برکنار و بت شکن به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد. به […]

در تدام تغییرات مدیریتی در نظام بانکی، قدرت الله شریفی از مدیرعاملی بانک مسکن برکنار و بت شکن به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد.

اعتدال پرس/ در تدام تغییرات مدیریتی در نظام بانکی، قدرت الله شریفی از مدیرعاملی بانک مسکن برکنار و بت شکن به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد.

به گزارش مهر، تغییرات در نظام بانکی کشور با برکناری حیدری از مدیرعاملی بانک ملی ایران آغاز شد و هم اکنون با برکناری قدرت الله شریفی مدیرعامل بانک مسکن تداوم یافت. بر همین اساس به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانک ها، محمدهاشم بت شکن به عنوان مدیرعامل جدید بانک مسکن منصوب شد.

بت شکن پیش از این مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بوده است. قرار است مدیران عامل چند بانک دیگر نیز در تداوم تغییرات مدیریتی در نظام بانکی تغییر کنند.

انتهای خبر