کروبی به سرعین منتقل شد

محمدتقی کروبی در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش همچنین نوشته است که فرزندان کروبی در سالروز هفتادوششمین سال تولد پدرشان با او دیدار کرده‌اند. او توضیح داد که وضعیت جسمی پدرش خوب است . به گزارش اعتدال پرس، محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی، خبر داد که پدرش با توصیه پزشک معالج به مدت سه روز به منطقه […]

محمدتقی کروبی در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش همچنین نوشته است که فرزندان کروبی در سالروز هفتادوششمین سال تولد پدرشان با او دیدار کرده‌اند. او توضیح داد که وضعیت جسمی پدرش خوب است .

به گزارش اعتدال پرس، محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی، خبر داد که پدرش با توصیه پزشک معالج به مدت سه روز به منطقه سرعین اردبیل برده شد.

محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی، در یادداشتی در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش نوشته است که پدرش هفته گذشته با توصیه پزشک معالج برای هواخوری و استفاده از آفتاب به مدت ۷۲ ساعت به منطقه سرعین اردبیل برده شد.

سحام نیوز نوشت: محمدتقی کروبی در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش همچنین نوشته است که فرزندان کروبی در سالروز هفتادوششمین سال تولد پدرشان با او دیدار کرده‌اند. او توضیح داد که وضعیت جسمی پدرش خوب است .

انتهای خبر