1

ابعاد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان اعلام شد؛ انتشار جزئیات تقلب بزرگ در بیش از ۲۰۰ شعبه اخذ رأی از سوی مخالفان

شورای ملی احزاب مخالف دولت گزارشی از تخلفات انتخاباتی که در بیش از ۲۰۰ شعبه اخذ رأی رخ داده است را به همراه جزئیات آنها منتشر کرد .

به گزارش اعتدال پرس به نقل از مساوات، ستاد انتخاباتی جمیل حسنلی با طرح مجدد ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان  در طی بیانیه ای اعلام کرد:

دایره انتخاباتی ۱۰۹ بالاکند؛ در هیچ یک از مراکز رای دهی ، برگه های رأی تحت نظارت ناظران نبوده  و کپی آنها به ناظران  داده نشده است.

به طور کلی باید پروتکل ها تحت نظارت کمیسیون مرکزی انتخابات براساس نتایج ثبت شده در کامپیوتر ثبت شود که این کار انجام نشده است.

در شعبه ۳۰ از دایره انتخاباتی ۱۱۷ منطقه انتخاباتی اوغوز کبله ، سربرگ های برگه های انتخاباتی از قبل بریده شده بود. تحت کنترل کارکنان مقامات اجرایی ، کارمندان شعبه آموزش و پرورش برگه های جعلی درون صندوق ها ریخته اند.

در شعبه ۶۰ از دایره های انتخاباتی ۷ و ۲۶ و ۳۷ و ۱۶ و ۲۰ و ۱۸ و ۱۱ و ۲۲ منطقه انتخاباتی نفت چالا، مجموعه انتخاباتی از طرف رئیس کمیسیون انتخابات حوزه ربوده شده است.

در شعبه ۲۶ از دایره انتخاباتی ۲۶ منطقه صابونچو، با توجه به اطلاعات داده شده از سوی محمد ایمانلی  هنگام شمارش آراء ، رای های جمیل حسنلی را هم به تعداد رای های الهام علی اف اضافه می کردند.

در شعبه ۷۱ از دایره انتخاباتی ۱۸ منطقه ماساللی کند در روستای ملا اوبا ۴۴۱ نفر در رای گیری شرکت کردند که تعداد آرای جمیل حسنلی ۲۴۲ و تعداد آرای الهام علی اف ۱۷۶ بود. ۱۰-۱۵ دقیقه مانده به پایان رای گیری، اعضای کمیسیون انتخاباتی الهام علی اف با اطمینان به باخت در انتخابات صندوق های انتخاباتی را جمع کردند. اما گزارش نهایی وزارت کشور از این صندوق درست نتیجه عکس را نشان می دهد

در شعبه ۱۱۰ و ۱۱۱ دایره انتخاباتی بالاکن در تمام مراکز، رای ها ثبت نشده اند و در مناطق دیگر آرا شمارش نشده اند و صندوق ها به طور مستقیم به ستاد انتخابات مرکزی وزارت کشور  برده شده اند.

در شعبه ۲۵ از دومین دایره انتخاباتی شماره ۵ منطقه نظامی ، هنگام نزدیک شدن به پایان انتخابات رای دهندگان چندباره با نوشتن آدرس های متفاوت به الهام علی اف رای دادند.

در شعبه ۱۲۰ از دایره انتخاباتی شماره ۵۰ منطقه جبرائیل قوبادلی در طول شمارش آرا ۶۵۰۰  نفر رای دهنده که در رای گیری شرکت کردند طیف گسترده ای از آنها به جمیل حسنلی رای دادند که پس از اطلاع اعضای کمیسیون انتخابات از حضور طرفدران جمیل حسنلی در این منطقه کمیسیون انتخابات، روند شمارش آرا را متوقف کردند. و پس از بازداشت نماینده جمیل حسنلی در سر صندوق شمارش آرا در حال پنهانی انجام می گیرد.

در شعبه ۸  از دایره انتخاباتی ۲۳ در بینقدی  دستگاه بازرسی که از اشعه ماوراء بنفش  استفاده می کند کار نمی کرد و اوراق رای دهی بدون بررسی داده می شدند.

در شعبه ۱۱۶ از دایره انتخاباتی شماره ۵ منطقه کبله همچنین شعبه ۱۱۵ دایره انتخاباتی ۱۵ منطقه شکی کند دوربین ها دستکاری شده بودند.

در شعبه ۶۱ از دایره انتخاباتی شماره ۵ منطقه نفتچالا با توجه به اطلاعات داده شده از سوی یکی ازاعضای کمیسیون رای گیری به نام آدیلین، اعضای این  کمیسیون به نا به دستور از مرکز از ایستگاه های رای گیری خارج شدند.

در شعبه ۲۰ از دومین دایره انتخاباتی شماره ۳۱ منطقه نریمان اف با توجه به گفته های کانان تاغیلی ناظر منطقه، کمیسیون انتخاباتی منطقه از دادن برگه های رای و شمارش آراء خودداری کرده اند.

در شعبه ۱۱۸ از دایره انتخاباتی ۲۹ شهر آغدام ، رای دهندگان در این ایستگاه رای گیری  از بین ۱۴۵۵  رای دهنده و علاوه بر تعداد نامعلومی از رای دهندگان تنها ۲۳۳ رای شمارش شده است. اعضای کمیسیون انتخابات حوزه  اعلام کردند که لازم است شمارش آرا را ۲ ساعت به تعویق انداخت. درحالیکه این غیر قابل قبول است،  شمارش آرا  پس از رای دادن  باید فورا شروع می شود.

در شعبه ۶۲ از دایره انتخاباتی ۲۷ در منطقه ساعتلی تقلب زیادی اتفاق افتاده است. یک نفر به جای چندین نفر رای می دهد.

در شعبه ۳۰ از دایره انتخاباتی شماره ۲۱ منطقه یاسامال شخص دیگری به جای الهام علی بی زاده و قبل از او رای داده است.

در شعبه ۷۹ منطقه انتخاباتی ایمیشلی در یکی از مناطق انتخاباتی با توجه به شمارش ناظرین ۱۳۰ نفر در رای گیری شرکت کردند و از صندوق رای برگه ۱۳۰ نفر درآمده است و  از میان برگه ها ۸۶ رای به نفع جمیل حسنلی بود. در حالی که بنا به آمار ستاد مرکزی انتخابات از این صندوق ۶۶۰ رای به نفع الهام علی اف شمارش شده است.

شایان ذکر است که در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان از بین ده نامزد ریاست جمهوری الهام علی اف با اختصاص بیش از ۸۰ درصد آرا رئیس جمهور آذربایجان معرفی شد و ۹ نامزد دیگر در مجموه کمتر از ۲۰ درصد آرا کسب کردند از این رو احتمال تقلب در انتخابات بسیار محتمل است