آیت الله هاشمی رفسنجانی: زمان انتشار خاطره نامناسب بود

آیت الله هاشمی رفسنجانی انتشار مطالب مربوط به حذف شعار ˈ مرگ بر آمریکاˈ در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این برهه از زمان ˈ نامناسبˈ توصیف کرد. شبکه ایران / رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه ˈجمهوری اسلامیˈ گفت: این خا طره مربوط به سال ها قبل است و مسئول سایت […]

آیت الله هاشمی رفسنجانی انتشار مطالب مربوط به حذف شعار ˈ مرگ بر آمریکاˈ در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این برهه از زمان ˈ نامناسبˈ توصیف کرد.

شبکه ایران / رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه ˈجمهوری اسلامیˈ گفت: این خا طره مربوط به سال ها قبل است و مسئول سایت بدون هماهنگی اقدام به انتشار آن در این زمان نمود که اقدامی نادرست بود.

در ادامه این مطلب که در ستون ˈجهت اطلاعˈ شماره دوشنبه روزنامه ˈجمهوری اسلامیˈ منتشر شده به نقل از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: به دفتر تأکید کرده ام افراد بدون هماهنگی و اطلاع قبلی از انتشار مطالب منتسب به من خودداری نمایند.

هاشمی رفسنجانی این سخنان را در پاسخ به سؤال روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه طرح موضوع امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا در شرایط کنونی آیا اقدامی غیرلازم و در زمان نامناسب نبود، بیان کرده است.

انتهای خبر