تحریم جلسات شورای شهر تبریز از سوی گروه ۸ نفره؛ جلسه امروز لغو شد/ جرزنی در انتخاب شهردار تبریز!

غیبت ۸عضو منتقد شورای شهرتبریز درجلسه علنی صبح امروز شورا، موجب لغو آن به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین درجلسه شد. به گزارش اعتدال پرس، اولین جلسه شورای شهرتبریز پس از جلسه انتخاب شهردار، به علت عدم حضور اعضای فراکسیون اصولگرایان و اعضایی که کاندیدای آن ها رای لازم را در جلسه قبلی برای تصدی شهرداری […]

غیبت ۸عضو منتقد شورای شهرتبریز درجلسه علنی صبح امروز شورا، موجب لغو آن به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین درجلسه شد.

به گزارش اعتدال پرس، اولین جلسه شورای شهرتبریز پس از جلسه انتخاب شهردار، به علت عدم حضور اعضای فراکسیون اصولگرایان و اعضایی که کاندیدای آن ها رای لازم را در جلسه قبلی برای تصدی شهرداری تبریز به دست نیاورده بود تشکیل نشد.

پس از آنکه برنامه ریزی طیف اقلیت شورای شهرتبریز برای انتخاب گزینه مورد نظر برای شهرداری به نتیجه نرسید، تعدادی از اعضای شورا با اعتراض و تشکیک در روند برگزاری جلسه انتخاب شهردار جدید تبریز خواستار تجدید نظر در این خصوص شده بودند که با حرکت امروز این اعضا، نگرانی های جدی از تبدیل این شورا به سرنوشت شورای پرتنش دوم و به حاشیه کشانده شدن شورای چهارم به وجود آمده است.

غیبت ۸ عضو شورای شهر تبریز در حالی است که به دلیل سفر شهرام دبیری و جعفر مدبر دو تن دیگر از اعضا به خارج از کشور، فقط ۱۱ تن از اعضا در جلسه امروز حاضر شده بودند و به دلیل آنکه آیین نامه داخلی حداقل اعضای حاضر در جلسات را ۱۴ تن مشخص کرده است؛ جلسه برگزار نگردید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز هم ضمن تایید این خبر گفت: هیچ موضوعی در مورد تحریم جلسات به هیئت رئیسه منعکس نشده است.

سعید حاجی زاده از دلیل غیبت اعضای شورا اظهار بی اطلاعی کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار آناج گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی شورا غیبت غیرموجه بیش از ۶ جلسه متوالی در هر سال با تصمیم شورا موجب سلب عضویت از اعضای شورا می گردد.

وی در پاسخ به این سوال که غیبت نماینده فرماندار تبریز در جلسه انتخاب شهردار تبریز می تواند موجب ابطال این تصمیم شورا شود؛ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی به فرمانداری تبریز در مورد جلسه هفته گذشته شورا اطلاع رسانی شده بود ولی غیبت نماینده فرماندار به معنی غیرقانوی بودن جلسه یا مصوبه نیست و طبق روال موجود نامه نگاری لازمه برای اطلاع فرمانداری از مصوبات شورا انجام گرفته است.

با توجه به اظهارنظرهای منتشر شده از طرف برخی اعضای منتقد شورا، به نظر می رسد فراکسیون هشت نفره تصمیم دارد در جلسات شورا تا اطلاع بعدی شرکت نکند.

انتهای خبر