اسناد در اختیار اسنودن درباره جاسوسی آمریکا از ایران

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد: بنابر اعلام مقامات واشنگتن، اسنودن در حین فعالیتهای خود به دهها هزار سند دست پیدا کرده که برخی از آنها حاوی اطلاعات حساسی درباره جاسوسی آمریکا از روسیه، ایران و چین است. به گزارش اعتدال پرس، مهر به نقل از واشنگتن پست نوشت: در حالی که جاسوسی آمریکا از […]

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد: بنابر اعلام مقامات واشنگتن، اسنودن در حین فعالیتهای خود به دهها هزار سند دست پیدا کرده که برخی از آنها حاوی اطلاعات حساسی درباره جاسوسی آمریکا از روسیه، ایران و چین است.

به گزارش اعتدال پرس، مهر به نقل از واشنگتن پست نوشت: در حالی که جاسوسی آمریکا از برخی سران ارشد کشورهای اروپایی روابط میان واشنگتن و اتحادیه اروپایی را در معرض تهدید قرار داده است، این روزنامه امروز به نکته ای جدید در رابطه با جاسوسی آمریکا از کشورهای دیگر اشاره کرده است.

بنابراین گزارش، مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که ادوارد اسنودن در جریان فعالیتهای خود برای آژانس اطلاعاتی آمریکا به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاوی مسائلی حساس درباره جمع آوری اطلاعات از کشورهای روسیه، ایران و چین است.

همچنین مقامات آمریکایی درباره در اختیار داشتن اسنادی توسط اسنودن که در آنها روابط محرمانه اطلاعاتی آمریکا با برخی کشورها وجود دارد، هشدار داده اند.

انتهای خبر