دوستی شبانه دختر جوان با پیرمرد ۶۰ساله

دختر جوان در نیمه‌های شب با انگیزه سرقت توانست یک پیر مرد ۶۰ ساله را فریب دهد و اموالشان را تصاحب کند. اعتدال پرس/ چند شب گذشته بود که علی (۶۰ساله) در ساعت ۲۳ در حال تردد از خیابان جهان آرا بود که ناگهان دختر جوانی را کنار خیابان دید که منتظر تاکسی ایستاده است. این […]

دختر جوان در نیمه‌های شب با انگیزه سرقت توانست یک پیر مرد ۶۰ ساله را فریب دهد و اموالشان را تصاحب کند.

اعتدال پرس/ چند شب گذشته بود که علی (۶۰ساله) در ساعت ۲۳ در حال تردد از خیابان جهان آرا بود که ناگهان دختر جوانی را کنار خیابان دید که منتظر تاکسی ایستاده است.

این مرد مسافر کش دختر جوان را سوار کرد و به راه خود ادامه داد. دختر جوان سر صحبت را باز کرد و چند دقیقه صحبتشان طول کشید و پس از آنکه چنیدن خیابان را با هم طی کردند دختر جوان گفت به منزلش رسیده و پیر مرد توقف کرد و دختر جوان پیاده شد و رفت.

پیر مرد نیز به سمت منزلش به راه افتاد و در بین راه متوجه شد که کیف پول و اموالش که بالغ بر چند میلون تومان می‌باشد، توسط دختر جوان به سرقت رفته است. لذا سریعا با شماره تلفنی که از دختر جوان داشت تماس گرفت و با ترفندی خاص توانست با دختر جوان ساعت ۲ بامداد یک قرار ملاقات بگذارد.

پیر مرد بازهم رفت ودختر جوان را سوار کرد و در بین راه زمانی که دختر جوان در حال گفتگو بود، علی یکی از واحد های گشت کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد را مشاهده کرد و سریعا جلوی خودرو پلیس توقف کرد و دختر جوان را که نیوشا نام داشت به ماموران کلانتری تحویل داد و تمام ماجرا را برای آنان تعریف کرد.

گفتنی است در نهایت شاکی و متهم برای بررسی بیشتر و تشکیل پرونده به کلانتری منتقل شدند

انتهای خبر