پست‌های مشاوران جوان و زنان در دولت حذف شد/ تغییر چارت روابط عمومی ها و پدافند غیرعامل و …

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه جدیدی در راستای چابک‌سازی دولت ۱۲ بخشنامه دولت دهم را ملغی و پست‌های مشاوران جوان و زنان نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل را حذف کرد . به گزارش اعتدال پرس به نقل از تسنیم ، محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه […]

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه جدیدی در راستای چابک‌سازی دولت ۱۲ بخشنامه دولت دهم را ملغی و پست‌های مشاوران جوان و زنان نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل را حذف کرد .

به گزارش اعتدال پرس به نقل از تسنیم ، محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه جدید دولت در راستای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت را ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، پیوست بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲ / ۹۲ / ۲۰۰ مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به‌شرح زیر است:
الف. تفویض اختیارات در راستای چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی
۱٫ ادغام واحدهای سازمانی در تمامی سطوح اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره‌کل، مدیریت، اداره، گروه و سایر عناوین و انتخاب عنوان جدید متناسب با شرح وظایف واحدهای ادغام شده، مشروطه بر آنکه با ادغام واحدهای سازمانی، سطوح و تعداد واحدهای زیرمجموعه افزایش نیابد و ارتقای سطح سازمانی انجام نشود.
۲٫ حذف واحدها و پست‌های سازمانی در تمامی سطوح اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره‌کل، مدیریت، اداره، گروه و سایر عناوین در راستای واگذاری وظایف و اصلاح فرایندها.
تذکر ۱- ادغام و حذف واحدهای فوق‌الذکر با اعمال سیاست‌های متناسب سازی ساختار سازمانی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و حفظ مسئولیت‌های محوله انجام خواهد شد.
ب. به‌منظور انعطاف‌پذیر ساختن دستگاه‌های اجرایی و اصلاح گردش امور و روان‌سازی فعالیت‌ها و اجرای سیاست عدم تمرکز اداری، اختیارات زیر به دستگاه‌های اجرایی تفویض می‌شود.
۱٫ جابه‌جایی واحدهای سازمانی در داخل یک معاونت یا بین معاونت‌ها و واحدهای تحت نظر بالاترین مقام دستگاه، همچنین واحدهای زیرمجموعه ادارات‌کل، مراکز،‌ دفاتر و سایر عناوین و جابه‌جایی پست‌های سازمانی، مشروط بر اینکه از نظر تعداد و سطح سازمانی افزایش نیافته و پست‌های سازمانی در سطوح تقسیمات کشوری از پایین به بالا (شهرستان به مرکز استان و مرکز استان به ستاد مرکزی) صورت نگیرد.
۲٫ انتقال وظایف اجرایی از واحدهای حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی به‌همراه انتقال پست‌های سازمانی یا بدون انتقال پست‌های سازمانی مربوط، در راستای تمرکززدایی اداری، همچنین انتقال وظایف بین واحدهای سازمانی به‌همراه پست‌های سازمانی مربوط.
۳٫ تبدیل پست‌های سازمانی ثابت به موقت.
۴٫ تغییر عنوان پست‌های سازمانی به‌استثنای موارد زیر:
● تغییر عنوان پست‌های مربوط به مشاغل اصلی به پست‌های مربوط به مشاغل پشتیبانی و خدماتی.
● تغییر عنوان پست‌های سازمانی غیرمدیریتی و غیرسرپرستی به پست‌های مدیریتی و سرپرستی.
۵٫ تغییر عنوان پست سازمانی با نام ــ مربوط به جانبازان و آزادگانی که تصدی پست را به‌عهده دارند، متناسب با شرایط احراز تجربی و تحصیلی شاغلین مربوط ــ به پست‌های کارشناسی.
۶٫ ایجاد پست سازمانی با نام ــ همتراز با مشاغل قبلی برای مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کار افتاده کلی و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند ــ با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تذکر ۲- پیش‌بینی پست‌های سازمانی از محل تغییر عنوان، باید در چارچوب اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی باشد.
ج. به‌منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی و موجب گسترش بی‌رویه ساختارهای سازمانی شده‌اند، بخشنامه‌های زیر که از سوی این معاونت ابلاغ شده، لغو می‌شود.
۱٫ بندهای ۱۵ و۱۶ جدول شماره ۲ پیوست بخشنامه شماره ۳۶۲۷۱ /۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۳٫ همچنین بخشنامه شماره ۸۶۴۳۱ /۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ این معاونت موضوع ایجاد پست‌های قائم‌مقام وزیر در امور همکاری‌های بین‌المللی و قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی.
۲٫ بخشنامه شماره ۵۱۸۰۵/ ۲۰۰مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ این معاونت موضوع ایجاد حوزه مشاوران جوان در نهاد ریاست جمهوری و ایجاد پست مشاور جوان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و استانداری‌ها.

۳٫ بخشنامه شماره ۵۴۹۸۹/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ این معاونت موضوع « ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص ۳ پست سازمانی ذیل آن» در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل.
۴٫ بخشنامه شماره ۴۴۶/ ۹۱ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ موضوع ایجاد واحد پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی.
۵٫ بخشنامه شماره ۷۸۴۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۵ موضوع سازماندهی و استقرار واحد سازمانی مبارزه با مواد مخدر در دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر.
۶٫ بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ موضوع «دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی» استفاده از بند ۳ بخشنامه مذکور برای تنظیم شرح وظایف واحدهای حقوقی توصیه می‌شود.
۷٫ بخشنامه شماره ۵۲۳۳۶/ ۲۰۰مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ موضوع ایجاد واحد سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) در دستگاه‌های اجرایی.
۸٫ بخشنامه شماره ۷۹۳۵ /۹۲ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ موضوع ایجاد گروه آمایش سرزمین در دستگاه‌های اجرایی.
۹٫ بخشنامه شماره ۱۳۸۵۹۹ /۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۵ موضوع جایگاه تشکیلاتی واحدهای روابط عمومی و ایجاد پست مشاور روابط عمومی.
۱۰٫ بخشنامه شماره ۲۹۲۲ /۱۱۰/دم مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ موضوع ضوابط تشکیلاتی واحدهای حراست در دستگاه‌های اجرایی.
۱۱٫ بخشنامه شماره ۵۳۱۷۶/ ۲۰۰ مورخ  ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۰ موضوع تشکیلات تفصیلی مجتمع‌های اداری.
۱۲٫ جدول تعیین سقف پست‌های سازمانی موضوع جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰ /۹ / ۱۳۹۱ (مصوبه طرح مهرآفرین)، با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۷/۲۸/ ۱۳۹۲ هیئت محترم وزیران.

تذکر ۳: با توجه به موارد ذکرشده در بند «ج» برای اصلاح و یا ایجاد هریک از واحدها یا پست‌های سازمانی موضوع بخشنامه‌های لغوشده، دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهای خود را به‌منظور بررسی و تأیید به این معاونت ارسال کنند و در صورتی که در قالب اختیارات تفویض‌شده مذکور در بندهای « الف» و « ب» این دستورالعمل امکان ادغام یا حذف واحدها و یا پست‌های سازمانی مربوط وجود دارد،‌ رأساً اقدام نمایند.
تذکر ۴: با لغو تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ /ت ۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/ ۹ /۱۳۹۱ (مصوبه طرح مهرآفرین)، سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به تعداد پست‌های سازمانی قبل از تصویب طرح مهرآفرین بازمی‌گردد. درصورتی که دستگاهی به‌استناد آن مصوبه اقدامی نموده است با توضیحات لازم و با رعایت مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجدداً درخواست نمایند تا در اجرای بند الف ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع سقف پست‌های سازمانی پس از بررسی و تأیید برای تصویب هیئت محترم وزیران ارسال شود.
د- شیوه اجرا:
۱٫ دستگاه‌های اجرایی، یک نسخه از تغییرات تشیکلاتی تأییدشده توسط مقام مسئول دستگاه را در قالب فرم‌های شماره یک تا هفت پیوست این بخشنامه برای کنترل و درج در سوابق به این معاونت ارسال می‌نمایند. فرم‌های مذکور در  سایت این معاونت به‌نشانی www.mdhc.ir  قابل دسترسی می‌باشد.
۲٫ این معاونت، تغییرات تشکیلاتی انجام‌شده را در تطبیق با مفاد این بخشنامه بررسی می‌نماید. در صورتی که ظرف یک ماه پس از وصول مکاتبه دستگاه اجرایی، از سوی این معاونت به دستگاه ذی‌ربط اعلام نظر نشود، به‌منزله تأیید و موافقت با تغییرات ایجادشده است.
۳٫ این معاونت با بررسی‌های دوره‌ای و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در صورت عدم‌رعایت مفاد این بخشنامه، تفویض اختیارات مذکور را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد.

انتهای خبر