گمانه زنی ها از تیم مدیریتی نجفی در شهرداری تبریز/ نفراتی که جای خود را به مدیران تازه نفس خواهند داد

با شروع بکار شهردار جدید تبریز، گمانه زنی ها و رایزنی های مختلفی برای تشکیل تیم صادق نجفی در شهرداری تبریز آغاز شده است. به گزارش اعتدال پرس، با توجه به انتخاب دکترنجفی یکی از مدیران باتجربه و توسعه محور استان برای سکان داری کلان شهر تبریز از سوی شورای شهر، سوالی که ذهن صاحب نظران مسائل شهری را […]

با شروع بکار شهردار جدید تبریز، گمانه زنی ها و رایزنی های مختلفی برای تشکیل تیم صادق نجفی در شهرداری تبریز آغاز شده است.

به گزارش اعتدال پرس، با توجه به انتخاب دکترنجفی یکی از مدیران باتجربه و توسعه محور استان برای سکان داری کلان شهر تبریز از سوی شورای شهر، سوالی که ذهن صاحب نظران مسائل شهری را به خود مشغول کرده این است که  مدیران ارشد شهرداری تبریز از جمله معاونان، روسای سازمانها و شهرداران مناطق ده گانه تبریز جای خود را به مدیران تازه نفس خواهند داد یا شهردار جدید با همان تیم مدیریتی مهندس نوین ادامه کار خواهد داد.

تفکرات مدیریتی خاص نجفی و انتظارات افکار عمومی برای تحول اساسی در فعالیتهای خدماتی شهرداری و رفع نابسامانیهای قبلی، تغییرات مهم در بدنه مدیریتی شهرداری تبریز را محتمل کرده است.

شنیده ها حاکی است، فضای حاکم بر شورا هم  نجفی را برای تغییر بخشی از مدیران و تحول مدیریتی در حوزه های ستادی و مناطق مصمم کرده است و وی برای پیشبرد برنامه های توسعه گرایانه خود و ایجاد تحول در این نهاد بزرگ و مهم شهری در حال برنامه ریزی است.

آنچه از شنیده ها به گوش می رسد حوزه های فرهنگی  از جمله تغییرات مورد تقاضای اعضای شورای شهر می باشد و با توجه به رویکرد فرهنگی خاص نجفی که حاوی افق دید بازتری نسبت به تیم فعلی است احتمال تغییر در این حوزه زیاد است.

حوزه حمل و نقل و خدمات شهری و فضای سبز نیز از جمله حوزه های مورد تقاضای اعضای شورا برای تغییرات مدیریتی از سوی شهردار جدید تبریز می باشد.

هرچند نام برخی افراد به عنوان گزینه های مدنظر شورا و شهردار برای تغییرات مدیریتی مطرح است ولی شنیده ها حاکی است هنوز هیچ گزینه ای قطعی نشده است و نجفی قصد ندارد در این باره عجله غیر لازم به خرج دهد.

شهرداران تبریز

انتهای خبر