عکس مراسمی که احمدی نژاد آن را نیمه کاره رها کرد

احمدی نژاد بازدید از این مراسم را به دلیل اجرای حرکات نمایشی و هنری، نیمه کاره رها کرده و به هتل محل اقامت خود بازگشت…. محمود احمدی نژاد در سفر خود به ترکمنستان در نخستین روز سال ۹۲ برای شرکت در چهارمین جشن جهانی نوروز، حضور یافت. در حین بازدید از نمایشگاه آیینهای نوروزی و […]

احمدی نژاد بازدید از این مراسم را به دلیل اجرای حرکات نمایشی و هنری، نیمه کاره رها کرده و به هتل محل اقامت خود بازگشت….
محمود احمدی نژاد در سفر خود به ترکمنستان در نخستین روز سال ۹۲ برای شرکت در چهارمین جشن جهانی نوروز، حضور یافت.
در حین بازدید از نمایشگاه آیینهای نوروزی و ضیافت نهار ترتیب داده شده از سوی همتای ترکمن خود، به دلیل اجرای حرکات نمایشی و هنری، احمدی نژاد این مراسم را نیمه کاره رها کرده و به هتل محل اقامت خود بازگشت.

انتهای خبر