آذربایجان شرقی چشم انتظار تغییر اتوبوسی مدیران اتوبوسی/ رقابت یاران روحانی، هاشمی و خاتمی و لابی های مردان همیشه مدیر

لابی های مختلفی برای تاثیرگذاری بر انتصابات تشکیل شده است و گروههای مختلف از یاران روحانی و هاشمی و خاتمی در آذربایجان شرقی تا طیف مردان همیشه مدیر، فعال هستند تا سهمی از فرصت بوجود آمده ببرند. با بر سر کار آمدن دولت تدبیر و امید و رای اعتماد مجلس به وزرا، روندی از تغییرات […]

لابی های مختلفی برای تاثیرگذاری بر انتصابات تشکیل شده است و گروههای مختلف از یاران روحانی و هاشمی و خاتمی در آذربایجان شرقی تا طیف مردان همیشه مدیر، فعال هستند تا سهمی از فرصت بوجود آمده ببرند.

با بر سر کار آمدن دولت تدبیر و امید و رای اعتماد مجلس به وزرا، روندی از تغییرات در سطح مدیران دولتی آغاز شد و این روند در برخی از وزارتخانه ها به اندازه ای شدت داشت که مفهوم داس را با کلید در اذهان عمومی جابه جا کرد؛ همه اینها در حالی بود که رئیس جمهور با تاکید چندین باره قبل و بعد از انتخابات مخالفت خود را با تغییر اتوبوسی مدیران  اعلان کرده بود.

با تعیین و معارفه استانداران که در برخی از استان ها از جمله آذربایجان شرقی  با تاخیر صورت گرفت، این انتظار خود به خود در ذهن ها پدید آمد و همگان منتظر مراسمات تودیع و معارفه های پشت سرهم بودند و هستند. تاکنون در دو سه منصب تغییر ایجاد شده، اما تغییراتی اساسی تر در پیش رو هستند و جلسات متعدد مشاوره و تصمیم گیری  برای نصب مدیران کل ادارات و معاونان استانداری همچنان ادامه دارد.

در این میان حالت رکودی که در ادرات استان بخصوص در وجوه مدیرانشان وجود دارد، نیازی به توضیح ندارد. همگان از مدیران کل تا آبدارچی ادارات منتظر تغییر فرد اول دستگاه اجرایی خود هستند. این رکود تنها هشدار از آن می دهد که کار مردم بر زمین است و نیاز است استاندار محترم هرچه سریعتر تکلیف مدیران را مشخص کند.

لابی های مختلفی برای تاثیرگذاری بر انتصابات تشکیل شده است و گروههای مختلف از یاران روحانی و هاشمی و خاتمی در آذربایجان شرقی تا طیف مردان همیشه مدیر، فعال هستند تا سهمی از فرصت بوجود آمده ببرند. طیف همیشه مدیر در تلاشند با تغییر رنگ خود و حمایت از شعارهای دولت اعتدال یا در جایگاه خود بمانند و یا با تغییر اندکی به پستی دیگر منتقل شوند تا قانون بقای مدیر را نقض نکنند و این خود سوال است که چگونه مدیری می تواند از دولتی که شعارها و سلایقش اندکی زیاد با دولت قبلی توفیر دارد از سر و جان حمایت کند و این در حالی است که این عملیات را برای دولت قبلی نیز اجرا کرده است.

طیف های فعال سیاسی اصلاحات و کارگزاران نیز انتظارات خود را دارند و امید دارند با بر سرکار آمدن دولت اعتدال و تدبیر استاندار جدید بازگشتی اتوبوسی را به مناصب رقم زنند و خود را در این بحث محق می دانند. در این بحث تنها هشداری که می توان داد ، عدم استفاده از اشخاص فعال در فتنه ۸۸ است. نباید اجازه داد این طیف افراد که نماد افراط و تندروری هستند و خود با عمل خویش در گذشته نشان داده اند که خط قرمزی جز منافع خود و استکبار نمی شناسند، در مناصب حضور یابند؛ صد البته که استاندار محترم که خود فردی ارزشی و معتدل هستند از حضور چنین افرادی در مناصب جلوگیری خواهند کرد و همانند برخی از وزرا (وزیر علوم) حتی از استفاده از فتنه گران در منصب مشاوری نیز اجتناب می کنند و با این عمل اعتدال خود را به رخ خواهند کشید.

untitled

مورد دیگری که در دولت تدبیر امید و انتصاب مدیران به نظر می رسد، استفاده از مدیران کهنسال و گاه بازنشسته است، بازگشت این مدیران که به طیف مدیران کارگزاران معروفند؛ نشان از بازگشت روشهای مدیریتی دولت سازندگی و اصلاحات دارد و این سوال در ذهن متبادر می شود که آیا این طیف از مدیران که حداقل ۱۶ سال مناصب مدیریتی کشور را در انحصار خود داشتند و هیچ سلیقه سیاسی دیگر را در حلقه مدیریتی خود راه نمی دادند، نتوانسته اند طیف جوانی از مدیران را تربیت کنند تا مجبور نباشد در سنین پیری به امور مدیریتی بپردازند و تنها تجربه خود را در اختیار طیف میانسال خود قرار دهند.

البته این نشان از نوع نگرش  مدیریتی حلقه ها ی کارگزاران است و آینده نیز نشان خواهد داد که این حلقه ها نیازی به ورود نسل سوم انقلاب و تربیت مدیران جدید نمی بینند و گویی از یاد برده اند که زمانی جوان بودند و با اعتماد انقلابی حضرت امام(ره) و  مردم مدیر شده اند و اکنون همچنان مدیرند؛ توگویی مدیر به دنیا آمده اند و مدیر از دنیا خواهند رفت.

در حالت کلی تغییر اتوبوسی مدیران پر است از معایبی که  در این نوشتار مجال گفتن آن نیست؛ اما انتصابات جناحی و لحاظ کردن طرفداری از جناح حاکم بر دولت، دستگاههای اجرایی را از مدیران شایسته و کاری تنها بدلیل اختلاف سلیقه سیاسی محروم می کند و این مساله در هر دولتی وجود داشته باشد جای سوال است، اما نکته اصلی اینجاست که دولت تدبیر و امید که خود شعار مخالفت با تغییرات اتوبوسی را داده است چگونه به وعده خود وفا خواهد کرد، تغییرات وزارتی و سطح کلان که نشانی از عمل به این وعده ندارد، حال باید منتظر بود و دید کلید تدبیرو امید در آذربایجان شرقی کلید وار عمل خواهد کرد یا داس گونه.

نویسنده: سجاد حسین زاده- آناج

انتهای خبر