دستور فرماندار تبریز برای انحلال کمیسیونهای تخصصی جدید شورای شهر تبریز

سخنگوی شورای شهر با تائید خبر انحلال ۱۰ کمیسیون شورای شهر و بازگشت به سه کمیسیون مصوب هیئت وزیران گفت: طی هفته آینده اعضای کمیسیون ها مشخص خواهند شد. به گزارش اعتدال پرس، شهرام دبیری طی حکمی تمام ۱۰ کمیسیون تشکیل یافته در شورای چهارم را منحل کرد و تنها سه کمیسیون مصوب آئین نامه […]

سخنگوی شورای شهر با تائید خبر انحلال ۱۰ کمیسیون شورای شهر و بازگشت به سه کمیسیون مصوب هیئت وزیران گفت: طی هفته آینده اعضای کمیسیون ها مشخص خواهند شد.

به گزارش اعتدال پرس، شهرام دبیری طی حکمی تمام ۱۰ کمیسیون تشکیل یافته در شورای چهارم را منحل کرد و تنها سه کمیسیون مصوب آئین نامه داخلی شوراها مصوب هیئت وزیران را رسمی دانست.

 سعید حاجی زاده سخنگوی شورای شهر با تائید خبر انحلال ۱۰ کمیسیون شورای شهر و بازگشت به سه کمیسیون مصوب هیئت وزیران گفت: طی هفته آینده اعضای کمیسیون ها مشخص خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورا حداقل در یک کمیسیون و حداکثر در دو کمیسیون حق عضویت دارند تاکید کرد: مجموعه کارهایی که در کمیسیون های دیگر تعریف شده بود در کمیسیون های جدید ادغام خواهد شد.

شورای شهر تبریز در آغاز فعالیت خود با اصلاح آئین نامه داخلی تعداد کمیسیون های شورای شهر را از شش به ده رسانده بود این کمیسیون ها به ترتیب: کمیسیون توسعه و عمران شهری، کمیسیون خدمات شهری، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تحقیق و نظارت، کمیسیون بهداشت، محیط زیست و فضای سبز، کمیسیون شهرسازی، کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، کمیسیون حمل و نقل، کمیسیون جذب سرمایه گذاری و مشارکت و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بودند.

آئین نامه داخلی شورای چهارم به تصویب فرمانداری تبریز نرسید. در هفته های اخیر آئین نامه مصوب هیئت وزیران، مبنای مدیریت جلسات شورا اعلام شده بود.

در جلسه یکشنبه شورای شهر تبریز هریسی نژاد مشاور حقوقی شورا در پاسخ به سوال شیاری مبنی بر قانونی بودن افزایش تعداد کمیسیون های شورای شهر گفت: این افزایش کمیسیون ها قانونی است و من می توانم در صورت درخواست اعضای شورا در هیئت حل اختلاف رای فرمانداری را تغییر بدهم.

با وجود اظهار نظر صریح مشاور حقوقی شورای شهر، شهرام دبیری چهارشنبه گذشته با ابلاغ حکمی تمام کمیسیون ها را منحل و  کمیسیون توسعه و عمران شهری، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی که کمیسیون های مشروح در آئین نامه داخلی هیئت وزیران است را قانونی اعلام کرد.

به نظر می رسد هر کمیسیون حدود ۱۴ عضو خواهد داشت.

انتهای خبر