یادداشت وارده/ ارس و تحول دیدگاه در مسیر جهاد اقتصادی

مقام معظم رهبری سال های متمادی است با نام گذاری سال ها در عید نوروز سعی دارند که روند کلی جامعه و کشور را در مسیر اعتلا و پیشرفت متناسب با وضعیت موجود مشخص کنند.  اما شاید در کمتر سالی اتفاق افتاده که همانند سال جاری خواسته رهبری معظم انقلاب حقیقتا به واقعیت جاری در […]

مقام معظم رهبری سال های متمادی است با نام گذاری سال ها در عید نوروز سعی دارند که روند کلی جامعه و کشور را در مسیر اعتلا و پیشرفت متناسب با وضعیت موجود مشخص کنند. 

اما شاید در کمتر سالی اتفاق افتاده که همانند سال جاری خواسته رهبری معظم انقلاب حقیقتا به واقعیت جاری در کشور تبدیل شده باشد. حماسه سیاسی در خرداد نه تنها به وقوع پیوست بلکه سرزندگی، نشاط، حرکت و هدف در اقشار مختلف مردم و در حوزه های اجتماعی و اقتصادی به غلیان درآمد و این شروع فرح بخش و امید آفرین مبنای محکمی شد برای حرکت سریع در راستای حماسه اقتصادی که خواسته دیگر رهبری نظام است.

منطقه آزاد ارس نیز بنا به سرشت اقتصادی خود و حساسیت فوق العاده آن به جریان های غالب اجتماعی با شروع فعالیت دولت جدید و روند جدید مدیریت اقتصادی کشور شاهد تغییرات خوش فرجامی است. مدیریت جدید ارس پیش از هر چیز و بیش از هر امری معتقد به تحول دیدگاه و تفکر است که حلقه گم شده جریان توسعه می باشد. تغییر در منطق تفکر و شیوه آن و نتایج حاصله چیزی است که مهم ترین نیاز توسعه ای است چنانکه باید پذیرفت جریان واقعیت از مجرای ذهن انسان ها سرچشمه می گیرد.

نگاه غیر اقتصادی به ارس همان چیزی بود که باید عوض می شد. تامین زیر ساخت های توسعه ای ، تنوع منابع درآمدی بجای تکیه بر منابع حاصل از فروش زمین به عنوان دارایی های سرمایه ای منطقه آزاد، در کنار اهمیت دادن به تفکر روزآمد در قالب نشست های دوره ای با نخبگان علمی و عملیاتی(گروه های ممتاز از مدیران و فعالین اقتصادی) در کنار استقرار نظام پیشنهادات مسیری است که می تواند سرعت توسعه منطقه آزاد ارس را با داشتن موقعیت مکانی فوق العاده مهم و امکانات طبیعی بسیار، به عنوان موتور محرک اقتصاد صنعتی- تولیدی شمال کشور افزایش دهد.

سمت گیری فعالیت های صنعتی و تولیدی به سوی تولیدات رقابت پذیر در بازار جهانی و منطقه ای با بهره گیری از تکنولوژی های نوین و سرمایه های خارجی به همراه ایجاد ارتباط جدی بین دانشگاه، نخبگان و صنایع با وجود ظرفیت های استفاده نشده موجود در پردیس های دانشگاهی ارس، بجای ادامه تفکر حاکم بر فعالیت صنایع در شهرک های صنعتی داخل کشور نگاه جدیدی است که می تواند سرمایه گذاری در حوزه صنعت را در مواجهه با بازار جهانی پایدار و مقاوم نماید.

منطقه آزاد2

وجود دشت های کشاورزی وسیع در منطقه در کنار آب فراوان و مناسب ارس ظرفیتی مغفول بود که تفکر اقتصادی به تولید کشاورزی با هدف قرار دادن نیازهای کشورهای همسایه و هدف منطقه می تواند آنرا بالفعل نموده و صنایع مرتبط و تکمیلی این حوزه را در منطقه فعال نماید.

از سوی دیگر گلایه های عمومی موجود از روند بروکراتیک موجود در ارس به خوبی برای مدیریت جدید تشریح شده و از همین رو تلاش می شود این وضعیت در راستای خواسته های حداکثری مخاطبین سازمان تنظیم شود. کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل فرایندهای اداری در بستر فناوری اطلاعات در این خصوص بعنوان راهبردهای کوتاه مدت مدیریت جدید سازمان محسوب می شود.

با تحولات صورت گرفته در عرصه ارتباطات و اطلاعات فرد انسانی مهم ترین داشته جوامع، نهادها و کارخانه هاست البته توان جسمی آن ها برای همراهی با دستگاه های صنعتی کم ترین اولویتی است که در مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته می شود و بیشترین تاکید بر توان خلق ذهنی و شکوفایی فرهنگی فرد انسانی است و ارس در حال حرکت به سمتی است که در هر لحظه بتواند به توان کاری، تعهد حرفه ای و شکیبایی و ادب اجتماعی و بالاتر از آن به قدرت خلاقیتی پرسنل خود برای خدمت به مردم افتخار کند.

ابراهیم نصیری

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس

انتهای خبر