مشاوران اقتصادی استاندار منصوب شدند/جبارزاده، تجویز نسخه نجات بخش استان را به چه کسانی سپرد + عکس

استاندارآذربایجان شرقی طی احکام جداگانه ی اعضا گروه مشاوران اقتصادی خود را منصوب کرد. به گزارش اعتدال پرس، اسماعیل جبارزاده دراحکام صادره دکتر محمد باقر بهشتی ، دکتر داوود بهبودی ، دکتر حسین پناهی ، دکتر حسین اصغر پور، دکتر پرویز محمدزاده و دکتر احمد اسدزاده را به عنوان عضو گروه مشاوران اقتصادی خود منصوب […]

استاندارآذربایجان شرقی طی احکام جداگانه ی اعضا گروه مشاوران اقتصادی خود را منصوب کرد.

به گزارش اعتدال پرس، اسماعیل جبارزاده دراحکام صادره دکتر محمد باقر بهشتی ، دکتر داوود بهبودی ، دکتر حسین پناهی ، دکتر حسین اصغر پور، دکتر پرویز محمدزاده و دکتر احمد اسدزاده را به عنوان عضو گروه مشاوران اقتصادی خود منصوب کرده است .

مشاوران

همه مشاوران جدید اقتصادی استاندارآذربایجان شرقی تحصیل کرده رشته اقتصاد و از اساتید دانشگاه هستند و محمد باقر بهشتی و داوود بهبودی پیشتر و در دوره اصلاحات ریاست سازمان برنامه و بودجه سابق و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را درسوابق اجرایی و کارنامه خود دارند.

بررسی وضع موجوداقتصادی استان ، تدوین برنامه جامع اقتصادی چهارساله آذربایجان شرقی ، ارائه راهکارهای علمی برای برون رفت استان ازمشکلات اقتصادی ، ارائه خدمات و پیشنهادهای علمی درحوزه های اقتصادی و بودجه نویسی و همراهی مسوولان دستگاه های اجرایی استان درتدوین لوایح بودجه ازجمله ماموریت های مشاوران اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی است .

انتهای خبر