مدیرعامل بیمه ایران تغییر کرد

محمود امر الهی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران شد. به گزارش اعتدال پرسبه نقل ازمهر. پیش از این، جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران بود. گفته می شود سهامیان مقدم به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌ های بیمه خصوصی انتخاب شده است و به زودی فعالیت خود را در این شرکت آغاز خواهد کرد. […]

محمود امر الهی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران شد.

به گزارش اعتدال پرسبه نقل ازمهر. پیش از این، جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران بود.

گفته می شود سهامیان مقدم به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌ های بیمه خصوصی انتخاب شده است و به زودی فعالیت خود را در این شرکت آغاز خواهد کرد.

انتهای خبر