پروین، سرپرست باشگاه پرسپولیس شد

با تصمیم اعضای هیأت مدیره، علی پروین سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس شد. به گزارش اعتدال پرسبه نقل از فارس، محمد رویانیان از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برای چهارمین بار استعفا کرد و این‌بار با استعفای رویانیان موافقت شد. با تصمیم اعضای هیأت مدیره علی پروین به عنوان سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. البته قرار است […]

با تصمیم اعضای هیأت مدیره، علی پروین سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس شد.

به گزارش اعتدال پرسبه نقل از فارس، محمد رویانیان از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برای چهارمین بار استعفا کرد و این‌بار با استعفای رویانیان موافقت شد.

با تصمیم اعضای هیأت مدیره علی پروین به عنوان سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. البته قرار است به زودی اعضای هیأت مدیره دیداری را با وزیر ورزش داشته باشند و پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره مدیرعامل را انتخاب کنند.

انتهای خبر