منظره ای ناخوشایند در ورودی کشور!

جمع زباله دانی ها در میدان عاشورای شهر جلفا و در نقطه ورودی کشور از مرز ایران – نخجوان منظره ناخوشایندی را به وجود آورده است. به گزارش اعتدال پرس به نقل از موج ارس جلفا، تصاویر زیر که به اندازه کافی گویا هستند تجمع زباله دانی ها را در میدان عاشورای شهر جلفا و در […]

جمع زباله دانی ها در میدان عاشورای شهر جلفا و در نقطه ورودی کشور از مرز ایران – نخجوان منظره ناخوشایندی را به وجود آورده است.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از موج ارس جلفا، تصاویر زیر که به اندازه کافی گویا هستند تجمع زباله دانی ها را در میدان عاشورای شهر جلفا و در نقطه ورودی کشور از مرز ایران – نخجوان نشان می دهند که اتفاق ناخوشایندی است که مسافران ورودی و خروجی با آن مواجه می شوند.

گرچه این اتفاق حتماً در اثر بی دقتی است، لزوم توجه و عنایت بیشتر را می طلبد!

منظره ای ناخوشایند در ورودی کشور!

منظره ای ناخوشایند در ورودی کشور!

انتهای خبر