مجتمع های تجاری منطقه ازاد ارس و سرنوشت پول های مردم!!

افرادی در منطقه آزاد ارس در سال های اخیر تحت عنوان امتیاز مغازه از مردم پول جمع آوری کرده اند که هنوز دورنمای روشنی در مورد زمان شروع و اتمام پروژه مشخص نیست. به گزارش اعتدال پرس به نقل از موج ارس جلفا، افرادی در سال های اخیر تحت عنوان سرمایه گذار از سازمان منطقه آزاد […]

افرادی در منطقه آزاد ارس در سال های اخیر تحت عنوان امتیاز مغازه از مردم پول جمع آوری کرده اند که هنوز دورنمای روشنی در مورد زمان شروع و اتمام پروژه مشخص نیست.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از موج ارس جلفا، افرادی در سال های اخیر تحت عنوان سرمایه گذار از سازمان منطقه آزاد ارس زمین دریافت کرده اند تا مجتمع تجاری، رفاهی و اداری بسازند و از پیش فروش امتیاز مغازه از مردم پول جمع آوری کرده اند که هنوز دورنمای روشنی در مورد زمان شروع و اتمام پروژه مشخص نیست و حتی برخی از آنان از پول های مردم کارهای دیگری نیز انجام می دهند.

ظاهراً قرار نیست کسی از آنان سؤال کند که براساس چه حسابی از مردم پول جمع کرده اند و اگر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، چه سرنوشتی در انتظار مردمی است که سرمایه های خود را به دست افراد متعدد داده اند که تنها نصیبشان از این آشفته بازاری ها کاغذ پاره ای است که در برخی مراکز خرید و فروش می شوند بدون اینکه اقدام قابل توجهی را انجام دهند.

با وجود اعلام این مطلب که در صورت عدم شروع عملیات اجرایی دریافت کنندگان زمین؛ خلع ید می شوند، مع الوصف این اتفاق نیفتاده است.

گفته می شود برخی از این افراد در آستانه خلع ید هستند که خبر خوبی است و مردم منتظرند دارندگان زمین هرچه زودتر پروژه اعلامی خود را شروع کنند و در غیر این صورت زمین را پس بدهند تا اینکه سرمایه گذاران واقعی مورد حمایت قرار گیرند و سرمایه گذاران صوری مورد اعمال قانون!!!

خبر مرتبط در این خصوص:

اقدام قاطع مدیرعامل منطقه آزاد ارس/ اراضی واگذار شده بلا استفاده در ارس پس گرفته شد

انتهای خبر