همزمان با اعلام تغییرات احتمالی در دانشگاه آزاد استان انجام شد: امضاء طومارنامه حمایت دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد از منادی

طی امضای طومارهای متعدد دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه های آزاد اسلامی در واحد های مستقر در منطقه۱۳، خواستار ابقای علیرضا منادی در دبیری این منطقه شدند. به گزارش اعتدال پرس به نقل از تبریز بیدار ، پس از انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال تغییر رئیس منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی، با امضای طومارهای متعدد در […]

طی امضای طومارهای متعدد دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه های آزاد اسلامی در واحد های مستقر در منطقه۱۳، خواستار ابقای علیرضا منادی در دبیری این منطقه شدند.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از تبریز بیدار ، پس از انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال تغییر رئیس منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی، با امضای طومارهای متعدد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، علوم تحقیقات آذربایجان شرقی و سایر دانشگاه های واحد شهرستان های استان، دانشجویان کارمندان و اساتید خواستار ابقای علیرضا منادی در ریاست منطقه۱۳ شدند.

 این طومارها به دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در تهران ارسال شده است.

انتهای خبر