دو سرباز آذربایجانی و دهها سرباز ارمنی در میدان جنگ کشته شدند

 سخنگوی وزارت جمهوری آذربایجان، هرگونه گزارش رسانه های ارمنستان را در خصوص تجهیزات نظامی سنگین ارتش آذربایجان و افزایش نیروها در خط مقدم را تکذیب کرد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از سایت وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، در روزهای اخیر دو سرباز آذربایجانی و دهها سرباز ارمنی در میدان جنگ کشته شدند. بنابه اظهارات سرهنگ […]

 سخنگوی وزارت جمهوری آذربایجان، هرگونه گزارش رسانه های ارمنستان را در خصوص تجهیزات نظامی سنگین ارتش آذربایجان و افزایش نیروها در خط مقدم را تکذیب کرد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از سایت وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، در روزهای اخیر دو سرباز آذربایجانی و دهها سرباز ارمنی در میدان جنگ کشته شدند.

بنابه اظهارات سرهنگ واقف درگاهلی رئیس وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، از نوزدهم ژانویه تا اول فوریه، در جنگ هایی که در خط مقدم رخ داده است، دو سرباز آذربایجانی به شهادت رسیدند.

رئیس وزارت دفاع خبر رسانه های ارمنی در خصوص مفقود شدن ۸ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر از سربازان آذربایجان را تکذیب کرد و گفت: هیچ خبری از رسانه های ما پنهان نمی ماند.

سخنگوی وزارت جمهوری آذربایجان، هرگونه گزارش رسانه های ارمنستان را در خصوص تجهیزات نظامی سنگین ارتش آذربایجان و افزایش نیروها در خط مقدم را تکذیب کرد.

انتهای خبر