اعتراض رسانه ها به رفتار دوگانه روابط عمومی استانداری/ برخورد سلیقه ای و حذفی با رسانه ها دور از مشی دولت است

امید میرود شخص استاندار محترم که همواره همه را به یک چشم نگریسته، در این امر نیز ورود کرده و از تکرار خطاهای اینچنینی جلوگیری نماید. اعتدال پرس/ روز پنجشنبه رییس سازمان محیط زیست کشور میهمان استان آذربایجانشرقی بود. سفر یک روزه خانم ابتکار بیشتر بر محور نجات دریاچه چرخید. متاسفانه علی رغم برنامه های فشرده […]

امید میرود شخص استاندار محترم که همواره همه را به یک چشم نگریسته، در این امر نیز ورود کرده و از تکرار خطاهای اینچنینی جلوگیری نماید.

اعتدال پرس/ روز پنجشنبه رییس سازمان محیط زیست کشور میهمان استان آذربایجانشرقی بود.

سفر یک روزه خانم ابتکار بیشتر بر محور نجات دریاچه چرخید. متاسفانه علی رغم برنامه های فشرده معاون رییس جمهور در تبریز،به دلیل دعوت سلیقه ای روابط عمومی استانداری از رسانه ها، رسانه های بومی استان و یا حداقل برخی رسانه های خاص از بازتاب اخبار این سفر بازماندند.

برای بازتاب اخبار، خبرگزاریها و رسانه ها بصورت سلیقه ای دعوت می شوند و متاسفانه طبق روال معمول که در این گونه مواقع به رسانه های بومی استان کم محلی میشود، اینبار ظاهرا در دولت جدید رسانه های محلی نیز گزینش! می شوند.

بجاست روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در مواقع اینچنینی با دعوت کامل و نه گزینشی از رسانه های بومی، فضا را برای بازتاب بهتر اخبار رویدادها باز نمایند.

متاسفانه رویکرد استانداری دولت تدبیر و امید در خود پایتخت نیز بعضاً اعمال می شود و رسانه ها بصورت گزینشی دعوت میگردند که این امر هفته گذشته اعتراض برخی رسانه ها را به دنبال داشت و این در حالی است که باید همه رسانه ها فرصت بازتاب اخبار را داشته باشند چه اینکه این اتفاق بیش از آنکه به نفع رسانه ها تمام شود به نفع دولت و النهایه بازتاب شایسته اقدامات آن خواهد بود.

بدون تردید رسالت رسانه ها انعکاس اخبار و رویدادهاست و رسانه های محلی در بازتاب اخبار محلی بیش از دیگر رسانه ها اولویت دارند و این نکته بر کسی پوشیده نیست.

رفتار روابط عمومی استانداری در عدم دعوت از رسانه های محلی  برای بازتاب اخبار سفر رییس سازمان محیط زیست زیبنده استانداری محترم نبود و شایسته این است، کم محلی به رسانه های محلی و یا تفکیک رسانه ها در آینده جبران شود چرا که این رسانه های بومی هستند که باید به نمایندگی از مردم استان پیگیر مطالبات مردم استان باشند.

امید میرود شخص استاندار محترم که همواره همه را به یک چشم نگریسته،در این امر نیز ورود کرده و از تکرار خطاهای اینچنینی جلوگیری نمایند.

منبع: آناج

گفتنی است این گونه رفتارهای مدیریت بازمانده از دولت قبل روابط عمومی استانداری با برخی رسانه ها از جمله اعتدال پرس، مسبوق به سابقه است بطوریکه هنوز گویا این نهاد متوجه فعالیت این پایگاه خبری رسمی، طی دو سال اخیر نشده تا امکان حضور در برنامه های خبری استانداری را نائل شود!!!

انتهای خبر