عمادی، همچنان مدیر روابط عمومی ماند/ نجفی روابط عمومی شهرداری تبریز را مدیرکل کرد

شهردار تبریز با ابلاغ حکمی ضمن ابقاء مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز ، جایگاه سازمانی این اداره را به اداره کل ارتقاء داد. شهردار تبریز با ابلاغ حکمی ضمن ابقاء مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز ، جایگاه سازمانی این اداره را به اداره کل ارتقاء داد. به گزارش اعتدال […]

شهردار تبریز با ابلاغ حکمی ضمن ابقاء مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز ، جایگاه سازمانی این اداره را به اداره کل ارتقاء داد.

شهردار تبریز با ابلاغ حکمی ضمن ابقاء مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز ، جایگاه سازمانی این اداره را به اداره کل ارتقاء داد.

به گزارش اعتدال پرس، دکتر نجفی طی این حکم مهندس میراعتماد عمادی مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز را در سمت خود ابقاء و جایگاه این اداره را به اداره کل ارتقاء داد.

 در حکم ابلاغی شهردار تبریز خطاب به مهندس عمادی بر لزوم تلاش همه جانبه در راستای تقویت و توسعه ارتباطات و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای ، برقراری روابط و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و جراید و بهره گیری از ابزارها و شیوه های نوین علمی و ارتباطی و سیاست گذاری کلان و در نهایت نظارت عالیه بر عملکرد روابط عمومی های مناطق و سازمان ها از سوی اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تأکید شده است.
گفتنی است عمادی  سالیان متمادی در روابط عمومی شهرداری تبریز مسئولیت دارد و دوره دوم مدیریت وی در این پست  از زمان مهندس نوین شروع و توسط نجفی ابقا شد .

انتهای خبر