۷ زندانی سیاسی آزاد شدند

در آستانه ۲۲ بهمن تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ شامگاه دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲  از زندان آزاد شدند. به گزارش روزنو به نقل از منابع خبری، اسامی آزادشدگان عبارت است از:۱- پژمان عبدالحسین زاده۲- فریدون صیدی راد ۳- سعید جلالی فر ۴- سید شهاب الدین مرتضوی ۵- محمد صائمی۶- سید محمد حیدری۷-محسن محققی mcm […]

در آستانه ۲۲ بهمن تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ شامگاه دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲  از زندان آزاد شدند.

به گزارش روزنو به نقل از منابع خبری، اسامی آزادشدگان عبارت است از:۱- پژمان عبدالحسین زاده۲- فریدون صیدی راد ۳- سعید جلالی فر ۴- سید شهاب الدین مرتضوی ۵- محمد صائمی۶- سید محمد حیدری۷-محسن محققی

انتهای خبر