حیات خلوت استانداری همچنان مصئون از تغییر و تحول/ قفل بزرگ استان، منتظر شاه کلید جبارزاده

استاندار چندی پیش با انتقاد از وضعیت استان، شاخص های آذربایجان شرقی در بسیاری از بخش ها را تاسف بار و نگران کننده خواند.(این مطلب) نگارنده( مدیر اعتدال پرس) نیز حدود یک سال پیش با انتشار گزارش ویژه ای در اعتدال پرس و برخی نشریات استان، از کاهش رتبه صنعتی آذربایجان شرقی و تنزل سهم استان […]

استاندار چندی پیش با انتقاد از وضعیت استان، شاخص های آذربایجان شرقی در بسیاری از بخش ها را تاسف بار و نگران کننده خواند.(این مطلب)

نگارنده( مدیر اعتدال پرس) نیز حدود یک سال پیش با انتشار گزارش ویژه ای در اعتدال پرس و برخی نشریات استان، از کاهش رتبه صنعتی آذربایجان شرقی و تنزل سهم استان در تولید ناخالص ملی، انتقاد و خواستار ریشه یابی آن شده بود.(این مطلب)

همینطور برخی نمایندگان استان نیز انتقادات مشابه ای را در این راستا مطرح و نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده بودند.(این مطلب)

درچرایی ایجاد این وضعیت و شاه کلید حل آن باید گفت، در بحث توسعه و مدیریت های اجرایی، حوزه برنامه ریزی از کلیدی ترین بخش ها محسوب می شود و از همین روست که تخصصی ترین افراد را برای مدیریت این حوزه به کار می گیرند. همچنین سیاستگذاری، هدایت و نظارت امور اقتصادی (اعم از بودجه بندی، حوزه تولید، سرمایه گذاری و امور پولی و …) از حیاتی ترین اموری است که مستلزم بکارگیری افراد مجرب و کارآمد و سالم در راس این حوزه می باشد.

در سازمان فرابخش و مهم استانداری که وظیفه اصلی آن برنامه ریزی و هدایت امور توسعه ای و جاری استان است، طبعا حوزه برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار می باشد بخصوص در شرایط بحران اقتصادی فعلی که تمام شئون جامعه را اعم از معیشت مردم، بخش تولید و فعالیتهای خدماتی در هر دو بخش دولتی و خصوصی را به شدت تحت تاثیر و نگرانی قرار داده است.

همانطورکه ذکر شد سالهاست انتقادات مکرری از وضعیت استان و شاخص های مهم اقتصادی همچون میزان تولید ناخالص، رتبه صنعتی، نرخ بیکاری، اعتبارات بودجه ای استان و …. صورت می گیرد و خوشبختانه استاندار محترم نیز به این صف منتقدان پیوسته و نگرانی خود را در این خصوص ابراز داشته اند ولی آنچه که در این میان مهم و مورد غفلت است، شاه کلید حل این وضعیت است. همان جاییکه مدیران آن علی رغم مسئولیت مستقیم و اصلی خود در بروز این ناکامی ها، در طول ۱۲ سال گذشته با رندی خود را مصئون از هر نوع نظارت و تغییر و تحول قرار داده و حتی تندترین موج تغییرات نیز آنها را تکان نداده است.

جاییکه علی رغم چرخش های مکرر دولتها(۳ دولت کاملا متمایز از هم) و تغییرات متعدد استانداران(۴ استاندار)، با ترفندهای زیرکانه به حیات خلوت استانداری تبدیل شده و به قول معروف شریک دزد و رفیق قافله شده اند.

جاییکه علی رغم وجود متخصصان مجرب و با تحصیلات عالی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی در استان، برخی مدیران میانی این حوزه دارای تحصیلات لیسانس و غیر متخصص می باشند که ناکارآمدی خود را در سالهای اخیر به وضوح نشان داده اند.

جاییکه مدیران خوش سفر آن، علی رغم دهها سفر خارجی پرهزینه از شرق تا غرب و اروپا و آسیا و آمریکا، کمترین دستاوردهایی از این سفرها دشت نکرده اند.

جاییکه علی رغم نبود حتی یک متخصص روابط بین الملل، مسئولیت بسیار مهم و کاملا تخصصی روابط بین الملل را در دست گرفته است.  

جاییکه اعتراضات متعدد اصحاب صنعت و تولید به نحوه تصویب و توزیع تسهیلات مالی، بی عدالتی های متعدد در نحوه تخصیص بودجه به دستگاههای دولتی استان و برخی روابط …. در این مجموعه مهم که مملو از امتیازات اقتصادی قابل توجه است، از انتقادات مطرح نسبت به این حوزه در سالیان متمادی است که تاکنون بدون بررسی و شفاف سازی باقی مانده است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا استاندار جدید با علم به وضعیت نامطلوب استان در حوزه بودجه بندی، برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی آیا اراده و شاه کلید خود در گشودن قفل بزرگ حیات خلوت استان و تحول بخشی به قلب و مغز نهاد هدایت گر و سیاست گذار استان را بکار خواهد بست یا همچنان …!

انتهای خبر