رئیس دانشگاه تهران برکنار شد

یک منبع مطلع خبر داد فرهاد رهبر توسط وزیر علوم از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از فارس، یک منبع مطلع گفت فرجی‌دانا وزیر علوم فرهاد رهبر را از ریاست دانشگاه تهران برکنار کرده است. امید معاون مالی اداری وزارت علوم جانشین وی شده است. مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم با تأیید […]

یک منبع مطلع خبر داد فرهاد رهبر توسط وزیر علوم از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد.

خبرگزاری فارس: فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد

به گزارش اعتدال پرس به نقل از فارس، یک منبع مطلع گفت فرجی‌دانا وزیر علوم فرهاد رهبر را از ریاست دانشگاه تهران برکنار کرده است.

امید معاون مالی اداری وزارت علوم جانشین وی شده است.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم با تأیید برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران، دلیل برکناری را اتمام دوره چهارساله فعالیت وی بیان کرد.

عبدالحسین فریدون مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم با تأیید برکناری رئیس دانشگاه تهران، دلیل برکناری وی را پایان دوره چهارساله حکم فرهاد رهبر مطرح کرد.

 

به گفته وی محمد حسین امید معاون اداری مالی وزارت علوم با حفظ سمت سرپرست دانشگاه تهران می‌شود.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم زمان برگذاری جلسه تودیع و معارفه را هفته آینده اعلام کرد.

انتهای خبر