تحرک دیپلماتیک دولت موجب شکستن تحریم سیاسی شد

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه تحرک دیپلماتیک دولت یازدهم موجب شکستن تحریم سیاسی برضد جمهوری اسلامی شده است خاطر نشان کرد: در این زمینه دیپلماسی فرهنگی نیز می تواند معجزه بیافریند و با معرفی انقلاب و فرهنگ کشورمان می توانیم پیام انقلاب و فرهنگ کهن انقلاب را به جهانیان برسانیم. «محمد نهاوندیان» […]

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه تحرک دیپلماتیک دولت یازدهم موجب شکستن تحریم سیاسی برضد جمهوری اسلامی شده است خاطر نشان کرد: در این زمینه دیپلماسی فرهنگی نیز می تواند معجزه بیافریند و با معرفی انقلاب و فرهنگ کشورمان می توانیم پیام انقلاب و فرهنگ کهن انقلاب را به جهانیان برسانیم.

«محمد نهاوندیان» که روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور سخن می گفت، در این باره تصریح کرد: یادمان نرفته مراودات با بسیاری از کشورهای دیگر در چند سال گذشته در حد مدیرکل تنزل پیدا کرده بود و سفر مقامات بسیاری از کشورها به ایران با محدودیت روبه رو بود اما پس از ۶ ماه از استقرار دولت یازدهم تهران محل رفت و آمد بسیاری از دیپلمات های دیگر کشورها شده که موجب خشم برخی از کشورها و بدخواهان انقلاب شده است.

وی با تاکید بر این که تحرک دیپلماتیک دولت یازدهم موجب شکستن تحریم سیاسی برضد جمهوری اسلامی شده است خاطر نشان کرد: در این زمینه دیپلماسی فرهنگی نیز می تواند معجزه بیافریند و با معرفی انقلاب، ایران و اهل فرهنگ کشورمان می توانیم پیام انقلاب و فرهنگ کهن انقلاب را به جهانیان برسانیم که در این زمینه همه سرداران فرهنگی از جمله کتابخانه ملی وظیفه مهمی بردوش دارند.

نهاوندیان در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه امیدواریم دولت تدبیر و امید دینی که به میراث فرهنگی و عزت بخشی به فرهنگ کشور دارد را ادا کند، گفت: در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانی هستیم و می بینیم که تحولات شگرفی در جهان در حال وقوع است که برخی از صاحب نظران به استقبال این فناوری ها رفتند و برخی نیز نگرانی خود را نسبت به سطحی شدن اطلاعات ابراز می کنند.

وی با بیان اینکه در جهان کنونی اطلاعات وسیعی گسترده شده اما عمق ارتباطات کم شده است، ابراز داشت: در دنیای جدید پدیده توییت بر ذائقه مردم درباره اطلاعات تاثیر گذاشته اما باید مراقب بود که این داده های اجتماعی جایگزین علم نشود و مجموعه فرهنگی به خصوص کتابخانه ملی باید به صورت داهیانه مسوولیت عمق بخشی اطلاعات را برعهده بگیرند.

رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: کتابخانه ملی باید دسترسی همگان به اطلاعات اسناد را مهیا کند زیرا در سال ۸۸ قانون انتشار دسترسی به اطلاعات در مجلس به تصویب رسیده اما در چهار سال گذشته آیین نامه های مربوط به آن تهیه نشده، اما در چند ماه گذشته و پس از دولت یازدهم به این موضوع اهتمام ورزیده و تدوین آیین نامه ها در مراحل مقدماتی دولت صورت گرفت به شکلی که در آینده نزدیک با دستور رییس جمهوری کمیسیون ماده ۱۸ این قانون آغاز به کار می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید از قانون دسترسی به اطلاعات دفاع کنیم و سازمان اسناد و کتابخانه ملی دسترسی به اطلاعات را هموار کند گفت: سیاست آزادسازی اسناد باید به صورت روشن و گسترده مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

نهاوندیان با تاکید بر این که باید اسناد ملی از آرشیو ملی خارج و در دسترس همگان قرار گیرد، گفت: یکی از دسترسی ها به اسناد، دسترسی به اسناد ایران در خارج از کشور است که کتابخانه ملی پس از آزادسازی این اسناد براساس قوانین کشورهای مختلف باید آن را به داخل کشور منتقل کند.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان این که همگان می دانیم که انتقال اسناد مربوط به ایران از خارج از کشور به ایران امکان پذیر نیست اظهارداشت: ایران فرهنگی در جهان بسیار بزرگ تر از ایران سیاسی است و باید کاری کنیم که دیگران هم به مفاخر ما افتخار کنند.

نهاوندیان حفظ و نگهداری میراث فرهنگی را از وظایف کتابخانه ملی دانست و گفت: در طی چند سال گذشته دشمنان و بدخواهان علاوه بر غارت میراث فرهنگی به دنبال مصادره مفاخر ما نیز هستند پس باید در بخش بین الملل در مرکز اسناد کتابخانه ملی را نیز تقویت کرد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های دولت درباره دفاع از میراث فرهنگی سیاست تشویق و هماهنگی است یعنی اگر کسانی دیگر در خارج از کشور از فرهنگ ایرانی حمایت کنند نباید مانع آن شویم اما باید با هماهنگی دولت به طور کامل انجام شود.

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به این که باید از فعالان اقتصادی نیز در عرصه فرهنگی استفاده کنیم گفت: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که می توانند دین خود را به کشور ادا کنند و یکی از زمینه های حضور فعالان اقتصادی می تواند کتاب و فرهنگ باشد یعنی یکی از عرصه های سخن در جامعه بین اهل اقتصاد و فرهنگ باید شکل بگیرد زیرا یکی از کلیدهای حل مشکلات کشور است.

وی ادامه داد: باید از فعالان اقتصادی در مسیر گسترش کتاب و کتابخانه حمایت کرد و دولت تدبیر و امید با اولویت به فرهنگ، گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی را دردستور کار دارد.

رییس دفتر رییس جمهوری در عین حال گفت: اما در شرایط اخیر و در بحث بودجه که فعلا کشور درگیر آن است فکر می کنیم که مردم نیز نباید فشار بیشتری در رابطه با تورم را حس کنند که البته این کار خوبی نیست که بودجه کشور فقط در مسیر اقتصادی قرار گیرد اما در حال حاضر دولت اجبار دارد که فشار تورمی به دوش مردم مستضعف منتقل نشود.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: همانگونه که در ۶ ماه گذشته فشار تورم در جامعه کم شده است طی چند سال آینده رونق و شکوفایی را در اقتصاد شاهد باشیم و در این مسیر بوستان کتاب نیز رونق یابد.

وی در پایان گفت: دولت از اهتزاز پرچم فرهنگ ایران در جهان حمایت خواهد کرد. //۲۶
منبع ایرنا

انتهای خبر