رییس جمهوری عزیز به هُشتُن‌ کیهَ خوش اَمیِچه

«رییس جمهوری عزیز به هُشتُن‌ کیهَ خوش‌اَمِیچه» جمله‌ای بود که مردم سمنان با رساندن خود به خودروی حامل رییس جمهور با لهجه محلی به وی خوش‌آمد می‌گفتند و از حضور دکتر احمدی‌نژاد در زادگاه خود اظهار خوشحالی می‌کردند. دکتر محمود احمدی‌نژاد پس از خروج از فرودگاه سمنان و در مسیر حرکت به سمت محل دیدار […]

«رییس جمهوری عزیز به هُشتُن‌ کیهَ خوش‌اَمِیچه» جمله‌ای بود که مردم سمنان با رساندن خود به خودروی حامل رییس جمهور با لهجه محلی به وی خوش‌آمد می‌گفتند و از حضور دکتر احمدی‌نژاد در زادگاه خود اظهار خوشحالی می‌کردند.

دکتر محمود احمدی‌نژاد پس از خروج از فرودگاه سمنان و در مسیر حرکت به سمت محل دیدار و سخنرانی عمومی در حلقه گرم و صمیمی هم‌استانی‌های خود قرار گرفت.

اقشار مختلف مردم سمنان اعم از پیر و جوان و زن و مرد، فرزند برومند استان خود را به گرمی در بر گرفته و با شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری از حضور دکتر احمدی‌نژاد در زادگاه خود ابراز خوشحالی کرده و به وی خیرمقدم گفتند.

استقبال‌کنندگان که عمدتاً خانوادگی و در حالی که فرزندان نوزاد خود را در آغوش و در بالای دوش خود گرفته بودند، با شعارهای حماسی و انقلابی و در حالی که تصاویری از مقام معظم رهبری و دکتر احمدی‌نژاد در دست داشتند رییس جمهور را تا محل سخنرانی همراهی کردند.

انبوه جمعیت استقبال‌کننده به حدی بود که خودروی حامل رییس جمهور در ازدحام جمعیت بارها به طور کامل از حرکت باز ایستاد و به کندی مسیر خود را طی می‌کرد

انتهای خبر