ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می شود

ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود.  به گزارش اعتدال پرس، براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هرسال یک ساعت جلو کشیده می شود. براساس همین قانون، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز […]

ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود.

 به گزارش اعتدال پرس، براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هرسال یک ساعت جلو کشیده می شود.

براساس همین قانون، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور نیز به وضعیت سابق برگردانده می شود.

انتهای خبر