عکسی متفاوت از احمد نجفی، فرزندان و همسر روس او!

احمد نجفی شوشتری متولد ۱۳۲۷ از شهرستان خرمشهر است. وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد از دانشگاه وودبری لس آنجلس آمریکاست. همسر وی اصالتا اهل اوکراین است. اعتدال پرس/ احمد نجفی شوشتری متولد ۱۳۲۷ از شهرستان خرمشهر است.  وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد از دانشگاه وودبری لس آنجلس آمریکاست.همسر وی اصالتا اهل اوکراین است. […]

احمد نجفی شوشتری متولد ۱۳۲۷ از شهرستان خرمشهر است. وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد از دانشگاه وودبری لس آنجلس آمریکاست. همسر وی اصالتا اهل اوکراین است.

اعتدال پرس/ احمد نجفی شوشتری متولد ۱۳۲۷ از شهرستان خرمشهر است.  وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد از دانشگاه وودبری لس آنجلس آمریکاست.همسر وی اصالتا اهل اوکراین است.

منبع: ستاره نیوز

انتهای خبر