نفری که مورد تایید شورای نگهبان نبود، دولت تعیین کرد!

شورای نگهبان نهاد ناظر انتخابات تبدیل به نهاد عامل شده است و نهاد عامل هم با یک طرف مهربانانه‌تر برخورد کرده و حتی به نفع آن سخنرانی کرده است. نگاه کنیم که بیشتر چه افرادی رد صلاحیت می‌شوند؟ همه یک نگرش خاص هستند و جناح موافق شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شوند. سایت رسمی آیت الله هاشمی […]

شورای نگهبان نهاد ناظر انتخابات تبدیل به نهاد عامل شده است و نهاد عامل هم با یک طرف مهربانانه‌تر برخورد کرده و حتی به نفع آن سخنرانی کرده است. نگاه کنیم که بیشتر چه افرادی رد صلاحیت می‌شوند؟ همه یک نگرش خاص هستند و جناح موافق شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شوند.

سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی با بازنشر مصاحبه غلامعلی رجایی، مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حملات تندی را متوجه شورا نگهبان کرد.

در بخشی از این مصاحبه آمده است:«شورای نگهبان نهاد ناظر انتخابات تبدیل به نهاد عامل شده است و نهاد عامل هم با یک طرف مهربانانه‌تر برخورد کرده و حتی به نفع آن سخنرانی کرده است.

نگاه کنیم که بیشتر چه افرادی رد صلاحیت می‌شوند؟ همه یک نگرش خاص هستند و جناح موافق شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شوند. حتی ما می‌بینیم در این رده آیت‌الله هاشمی هم رد صلاحیت می‌شود بدون آن که دلایلش گفته شود، هرچند که مردم خود قضیه را فهمیدند و خود ایشان هم گفتند که با حضور وزیر اطلاعات و اعلان خطر وزیر اطلاعات وقت در مورد ایشان، این رد صلاحیت صورت گرفت و گرنه ایشان شناسنامه نظام هستند و بحث عدم صلاحیت ایشان بحث عبثی بود.

هرچند هاشمی به ظاهر رد صلاحیت شد ولی مردم به دست هاشمی نگاه کردند و از قضا نفری که مورد تایید شورای نگهبان نبود، دولت تعیین کرد، باید از این موضوع عبرت گرفت.

این را مردم فهمیدند، شاید چیزی نگویند، اما مردم ما فهیم هستند و همه چیز را خوب می‌فهمند. بنا‌بر این، وجاهت شورای نگهبان باید بازسازی شود.به نظر من در وظایف شورای نگهبان باید تجدیدنظر صورت گیرد، هرچند که خود شورای نگهبان یک اصل قانونی است و باید باشد، ولی این که شورای نگهبان خودش یک طرف باشد یا تحت تاثیر یک نهاد امنیتی خاص باشد، این نقض غرض است یعنی این دیگر شورای نگهبان نیست.

نهاد امنیتی هیچ حقی ندارد در شورای نگهبان دخالت کند، هرچند گفتند ما فقط گزارش دادیم اما همان گزارش مبنای قضاوت قرار گرفته است. حتی برخی از اعضای شورای نگهبان که رای مثبت به نفع آقای هاشمی دادند، گفته‌اند ما نمی‌پذیریم که یک نهاد امنیتی بخواهد در کار ما تحلیل بدهد. سابقه هم نداشته که یک نهاد امنیتی برود و راجع به یک کاندیدا اظهارنظر کند. به هر حال اصل قضیه شورای نگهبان مورد تایید است و باید یک نهاد نظارتی باشد.»

انتهای خبر