کمال تبریزی:با رفتن ضرغامی از صداوسیما، مشکل سریال “سرزمین کهن” حل می شود

فعلا همگی عوامل مورد غضب قرار گرفته‌اند. اما من دلم روشن است که با رفتن ضرغامی از تلویزیون مشکلات «سرزمین کهن» هم برطرف شود. به گزارش نامه نیوز،  کمال تبریزی کارگزدان سریال “سرزمین کهن” به روزنامه شرق گفت: *در مورد سریال «سرزمین کهن» باید بگویم که دعوا مربوط به ضرغامی و بزرگان ایل بختیاری بود […]

فعلا همگی عوامل مورد غضب قرار گرفته‌اند. اما من دلم روشن است که با رفتن ضرغامی از تلویزیون مشکلات «سرزمین کهن» هم برطرف شود.

به گزارش نامه نیوز،  کمال تبریزی کارگزدان سریال “سرزمین کهن” به روزنامه شرق گفت:

کمال تبریزی:با رفتن ضرغامی از صداوسیما، مشکل سریال "سرزمین کهن" حل می شود*در مورد سریال «سرزمین کهن» باید بگویم که دعوا مربوط به ضرغامی و بزرگان ایل بختیاری بود که آقای رییس، آن را به گردن عوامل «سرزمین کهن» انداخت تا خود و مدیرانش را تبرئه کند. اشکالی هم ندارد. بگذار به همه بگویند که ضرغامی و مدیرانش پاک و بی‌تقصیرند و همه کاسه کوزه‌های خودشان را سر ما خراب کنند!

*فعلا همگی عوامل مورد غضب قرار گرفته‌اند. اما من دلم روشن است که با رفتن ضرغامی از تلویزیون مشکلات «سرزمین کهن» هم برطرف شود و عن‌قریب شاهد نمایش این کار پرزحمت خواهیم بود.

انتهای خبر