رضا ضراب علیه رهبران دو حزب مخالف دولت ترکیه اقامه دعوی کرد

تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه که پیش از این به اتهام پرداخت رشوه به برخی فرزندان و وزرای سابق کابینه ترکیه دستگیر و سپس آزاد شده بود، علیه دو رهبر حزب مخالف دولت این کشور اقامه دعوی کرد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه پس از اقامه […]

تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه که پیش از این به اتهام پرداخت رشوه به برخی فرزندان و وزرای سابق کابینه ترکیه دستگیر و سپس آزاد شده بود، علیه دو رهبر حزب مخالف دولت این کشور اقامه دعوی کرد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه پس از اقامه دعوی علیه ˈکمال قلچداراوغلوˈ رهبر حزب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ، این بار علیه ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب مخالف ˈ حرکت ملیˈ اقامه دعوی کرد.

بر این اساس، وی پیش از این طی دو شکایت علیه قلچداراوغلو به اتهام توهین به وی خواستار مجموعا ۲۰۰ هزار ˈلیر ترکˈ غرامت شده بود.

ضراب همچنین به علت اینکه باغچه لی، وی را در یکی از تجمعات انتخاباتی اش در شهر ˈ قهرمان ماراشˈ ، ˈشارلاتانˈ خوانده بود، علیه باغچه لی نیز اقامه دعوی کرد و خواستار ۱۰۰ هزار لیر ترک غرامت شد.

ضراب در پی عملیات فساد مالی توسط پلیس و دادستان استانبول در ۲۶ آذر ماه به اتهام پرداخت رشوه و فساد مالی دستگیر و سپس به وسیله وثیقه آزاد شد.

انتهای خبر