وضعیت بد بازیکنان تراکتورسازی در سفر به عربستان/عکس

وضعیت بد بازیکنان تراکتورسازی در سفر به عربستان                                                                 / این تصویر خستگی بازیکنان تراکتورسازی را پس از سفر به عربستان نشان می دهد. […]

وضعیت بد بازیکنان تراکتورسازی در سفر به عربستان                                                                 /

این تصویر خستگی بازیکنان تراکتورسازی را پس از سفر به عربستان نشان می دهد. دلیل باخت تراکتور را هم در همین عکس می توان دید.

انتهای خبر