مهلت ۱۰ روزه شهرداری تبریز به «پروژه آیسان»

شهردار تبریز گفت: این پروژه از زمان آغاز تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با این وجود، اقدام به پیش فروش واحدهای خود نیز کرده است. به گزارش اعتدال پرس؛ نجفی گفت: با توجه پیشرفت سه درصدی پروژه آیسان و اعتراضات صورت گرفته توسط اعضای شورای اسلامی شهر، به طرف مشارکت این پروژه جهت تعیین تکلیف، […]

شهردار تبریز گفت: این پروژه از زمان آغاز تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با این وجود، اقدام به پیش فروش واحدهای خود نیز کرده است.

به گزارش اعتدال پرس؛ نجفی گفت: با توجه پیشرفت سه درصدی پروژه آیسان و اعتراضات صورت گرفته توسط اعضای شورای اسلامی شهر، به طرف مشارکت این پروژه جهت تعیین تکلیف، ۱۰ روز مهلت داده شده است.

دکتر نجفی در گفتگو با پایگاه خبری شهریار با بین این مطلب خاطرنشان کرد: این طرح از طریق فروش اوراق و با مشارکت شهرداری تبریز آغاز شده است و تعلل بیش از این در اجرای این طرح جایز نیست.

وی با تاکید بر حمایت از زمینه های سرمایه گذاری گفت: از موضوعات سرمایه گذاری حمایت می کنیم اما در عین حال، در مقابل سستی و اهمال در اجرای پروژه های مشارکتی سکوت نمی کنیم.

دکتر نجفی با اشاره به روند کند پروژه آیسان اظهار داشت: این پروژه از زمان آغاز تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با این وجود، اقدام به پیش فروش واحدهای خود نیز کرده است.

شهردار تبریز گفت: خوشبختانه با توجه به رغبت سرمایه گذاری مطمئن در پروژه های عمران شهری، در صورت نیاز، بلافاصله نسبت به زمینه سازی برای مشارکت سرمایه گذار دیگر در این پروژه اقدام می کنیم.

انتهای خبر