معاونان شورای شهر هم منصوب شدند/ حکم دکتر دبیری برای سه معاون جدید شورای شهر تبریز

طی احکام جداگانه ای معاون امور اداری و اجرایی و همچنین معاونان نظارت و پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز، منصوب شدند. به گزارش اعتدال پرس، شهرام دبیری، طی حکمی، «سعید حاجی زاده» را به عنوان معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تبریز منصوب کرد. در حکم رییس شورای اسلامی شهر تبریز، بر لزوم […]

طی احکام جداگانه ای معاون امور اداری و اجرایی و همچنین معاونان نظارت و پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز، منصوب شدند.

به گزارش اعتدال پرس، شهرام دبیری، طی حکمی، «سعید حاجی زاده» را به عنوان معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تبریز منصوب کرد.

در حکم رییس شورای اسلامی شهر تبریز، بر لزوم برنامه ریزی مدون برای پشتیبانی سازمانی و اداری از مصوبات و تهیه و تدوین گزارش های عملکرد فصلی حوزه اداری و اجرایی تاکید شده است.

همچنین دبیری، در احکام دیگری، «محمدحسین اسوتچی» را به عنوان معاون نظارت و پیگیری مصوبات در حوزه سازمان ها و شرکت های شهرداری تبریز و «علی شیاری» را به عنوان به عنوان معاون نظارت و پیگیری مصوبات در حوزه مناطق ده گانه شهرداری تبریز و شهرداری مرکز منصوب کرد.

رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری شورای اسلامی شهر، نظارت بر حسن اجرای مصوبات در حوزه های مرتبط با معاونت، از اهم تاکیدات رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در احکام صادر شده است.

انتهای خبر