صدور مجوز به شبکه تلویزیونی “آینس” جمهوری آذربایجان برای فعالیت خبری در ایران

شبکه تلویزیونی آینس جمهوری آذربایجان برای فعالیت خبری در ایران مجوز رسمی دریافت کرد.  به گزارش اعتدال پرس به نقل از سایت «آینس پرس»، این مجوز در دیدار محسن پاک آیین سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با «واحد مصطفی یف» رئیس شبکه آینس به وی ارائه شد. براساس این گزارش آینس اولین شبکه تلویزیونی جمهوری آذربایجان […]

شبکه تلویزیونی آینس جمهوری آذربایجان برای فعالیت خبری در ایران مجوز رسمی دریافت کرد.

 به گزارش اعتدال پرس به نقل از سایت «آینس پرس»، این مجوز در دیدار محسن پاک آیین سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با «واحد مصطفی یف» رئیس شبکه آینس به وی ارائه شد.

براساس این گزارش آینس اولین شبکه تلویزیونی جمهوری آذربایجان است که رسماً در ایران فعالیت می‌کند.
پیش از این خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان (آذرتاج) نیز مجوز فعالیت در ایران دریافت کرده بود.

انتهای خبر