گروگان گرفته شدن ملی‌پوش ایرانی توسط اشرار +عکس

ملی‌پوش شمشیربازی اسلحه اپه ایران توسط اشرار به گروگان گرفته شد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از مشرق، حامد صداقتی ملی‌پوش شمشیربازی که چهارشنبه با دو همراه خود به نامهای محمدعلی غفاری و مهدی حسینی با یک دستگاه خودرو در حال سفر به سمت چابهار بودند، مورد حمله اشرار قرار گرفته و به همراه مهدی […]

ملی‌پوش شمشیربازی اسلحه اپه ایران توسط اشرار به گروگان گرفته شد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از مشرق، حامد صداقتی ملی‌پوش شمشیربازی که چهارشنبه با دو همراه خود به نامهای محمدعلی غفاری و مهدی حسینی با یک دستگاه خودرو در حال سفر به سمت چابهار بودند، مورد حمله اشرار قرار گرفته و به همراه مهدی حسینی به گروگان گرفته‌ شده است.

انتهای خبر