از سوی رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان صورت گرفت: ترک دانشگاه در واکنش به زمینه چینی برای برکناری وی

گفته می شود، سرپرست دانشگاه شهید مدنی تربیت معلم آذربایجان از شنبه هفته جاری در دانشگاه حاضر نشده است. شایعات حکایت از آن دارد که نامبرده در اعتراض به وقایع جریان نظرخواهی برای پست مدیریت دانشگاه در محل دانشگاه حاضر نشده است. مسئولان وزارت علوم در دولت جدید، برای انجام تغییرات مدیریتی در دانشگاهها اقدام به اعزام […]

گفته می شود، سرپرست دانشگاه شهید مدنی تربیت معلم آذربایجان از شنبه هفته جاری در دانشگاه حاضر نشده است.

شایعات حکایت از آن دارد که نامبرده در اعتراض به وقایع جریان نظرخواهی برای پست مدیریت دانشگاه در محل دانشگاه حاضر نشده است.

مسئولان وزارت علوم در دولت جدید، برای انجام تغییرات مدیریتی در دانشگاهها اقدام به اعزام هیئت تحقیق و بازرسی و انجام نظرخواهی از اساتید برای انتخاب رئیس دانشگاه نموده است که  رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان نیز با مشاهده وقایع اخیر در این دانشگاه پی به زمینه چینی وزارت علوم برای برکناری از این پست برده است.

وی همچنین قبل از ترک دانشگاه با استعفای سه تن از معاونان خود موافقت کرده است.

درحال حاضر دکتر میر جلیل اکرمی ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را برعهده دارد . وی قبلا از حامیان خاتمی بود که بعدا به طیف اصولگرایان پیوست .

اکرمی از آخرین مدیران بجا مانده از دولت احمدی نژاد در استان می باشد .

انتهای خبر